Přemysl Sobotka / Činnost Tlustého frakce není přínosná

08. října 2007 - Zbyněk Klíč
08 Řij

Přemysl SobotkaV uplynulém měsíci byla schválena reforma veřejných financí. Co považujete za její nejdůležitější přínos?
Nejpodstatnější je stabilizace veřejných financí a snížení deficitu. Kdyby vše pokračovalo současným způsobem dále, stát by během několika let neměl na základní mandatorní výdaje včetně důchodů.

Měl-li byste vybrat některé parametry, které Vás v návrhu nejvíce zaujaly či které jsou nejvíce průlomové, které by to byly?
Zjednodušení daňového systému, stabilizace zdravotnictví i sociálního systému.

Řada členů ODS sdílí názor, že reforma nedostatečně naplňuje program ODS. Sdílíte jejich kritiku?
Reforma skutečně zcela nesplňuje program ODS, kritiku však nesdílím. Vláda není jednobarevná a při koaličních jednáních je nutno přihlížet i k požadavkům a názorům dalších členů koalice. Návrh zákona beru jako započetí celého reformního procesu, který určitě bude pokračovat, dokonce musí pokračovat.

Jak hodnotíte činnost frakce V. Tlustého? Myslíte si, že může být pro ODS přínosná?
Činnost frakce Vlastimila Tlustého za přínosnou nepovažuji. Z jeho názorů lze prosadit jen to, co je únosné pro koaliční partnery. Bez kompromisu nikam nedojdeme. Bohužel některá vyjádření této frakce destabilizovala celou situaci a znejistila občany.

Jaké další, nejen ekonomické vládní kroky by měly po reformě následovat?
Po této stabilizaci by měly nastat skutečné reformní kroky.

Splnila vláda za půl roku svého působení Vaše očekávání?
Vcelku se dá říci, že ano. Doufal jsem sice v některá razantnější opatření, ale musíme vycházet z toho, co je možné. Věřím, že kromě reformy důchodové, sociální a oblasti zdravotnictví se vláda zaměří i na reformu administrativy.

A otázka na závěr – blíží se prezidentská volba, jaký je Váš postoj k přímé volbě prezidenta? Případně je pro voliče nějaká šance k přechodu na tento volební systém?
Prakticky všichni předsedové politických stran při poslední volbě hovořili o přímé volbě prezidenta občany, po zvolení prezidenta nepřišla žádná politická strana kromě ODS s návrhem, který však byl odmítnut. Osobně bych preferoval přímou volbu, ale to by vyžadovalo velký zásah do Ústavy i pravomocí prezidenta.


Přemysl Sobotka (*1944)
• předseda Senátu
• předseda RS ODS Libereckého kraje
• člen Grémia ODS