Úvodník

08. října 2007 - Petr Sokol
08 Řij

Vážení čtenáři

Právě otevíráte již druhé letošní dvojčíslo CEVROREVUE.
V hlavním tématu se tentokrát věnujeme dění, které hýbalo naší politickou scénou celé léto a bude nepochybně aktuální i v následujících dnech a měsících. Jde samozřejmě o ekonomickou reformu v České republice. Naše příspěvky obsahují celou řadu pohledů – v redakčním článku schválenou reformu hodnotíme, pohled odborníka na komunikaci Karla Křivana se zase zabývá otázkou, jak ji nejvhodněji prezentovat u veřejnosti. Ekonomka Jaroslava Kypetová hledá možnosti efektivního financování samosprávy a ekonomové Václav Žďárek a Michal Beneš srovnávají naši ekonomiku s okolními státy z pohledu konkurenceschopnosti. Ekonomické články doplňuje analýza působení vnitrostranických frakcí a platforem v českých politických stranách z pera politologa Miroslava Mareše. Exkluzivní rozhovor o projednávání ekonomické reformy poskytl našemu časopisu předseda senátu Přemysl Sobotka.
   Již tradiční grafická příloha se rovněž vztahuje k našemu hlavnímu tématu. Pokusili jsme se v ní přiblížit čtenáři dopad reformy na občany. Vybrali jsme několik modelových příkladů, které naleznete v tabulkách.
   Pravidelné rubriky doplňuje zvláštní příloha, do níž jsme vybrali dvě závěrečné práce studentů Liberálně – konzervativní akademie CEVRO.
   V zahraniční inspiraci se polský novinář Maciej Ruczaj věnuje nadcházejícím předčasným volbám v Polsku a šancím polské pravice.
   V už známé rubrice o třetím světě se pro tentokrát vypravíme do Afriky a zaměříme se na pokus tamních států vytvořit podobné integrační těleso jako v Evropě představuje EU.
   V Galerii osobností pak najdete medailónek politického filosofa a velkého obhájce demokratického kapitalizmu Michaela Novaka, který pro nás připravil slovenský publicista Lukáš Krivošík.
   A nakonec si ve vědomostním testu tohoto čísla můžete ověřit svoje znalosti z české historie.

Přeji vám příjemné chvíle nad CEVROREVUE!