Vědomostní test - Historie českého stranického systému

28. května 2007 - redakce
28 Kvě

1/ Který významný politik stál v čele Československé strany lidové (realistické)?
a)             T. G. Masaryk
b)             Karel Kramář
c)             Antonín Švehla

2/ Jak se jmenoval tiskový orgán Československé strany socialistické?
a)             České slovo
b)             České slovo národní
c)             Národní slovo

3/ Jak se oficiálně jmenovala agrární strana?
a)             Československá strana malorolnického lidu
b)             Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu
c)             Republikánská malorolnická strana

4/ Jak se jmenovala největší strana československých živnostníků v době první republiky?
a)             Československá strana podnikatelská
b)             Československá obchodnická strana středostavovská
c)             Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská

5/ Která strana se původně nepodílela na vzniku Československé národní demokracie?
a)             mladočeši
b)             staročeši
c)             pokroková strana

6/ Ve kterém roce byla založena Československá strana lidová?
a)             1918
b)             1919
c)             1920

7/ V kolika vládách působili agrárníci (celkem vládlo 18 vlád)
a)             10
b)             13
c)             17

8/ Kolik úřednických vlád vládlo v období první republiky?
a)             2
b)             3
c)             4

9/ Která vláda let 1918–1938 se udržela v úřadu nejdéle?
a)             první vláda F. Malypetra (zač. 1929)
b)            první vláda A. Švehly (zač. 1922)
c)             třetí vláda A. Švehly (zač. 1926)

10/ Která strana a kdy dostala v prvorepublikových volbách absolutně nejvyšší počet hlasů?
a)             Česká strana sociálně demokratická strana dělnická v roce 1920
b)            agrárníci v roce 1925
c)             Komunistická strana Československa v roce 1929

11/ Za kterou stranu působil ve vládě pozdější prezident Edvard Beneš?
a)             Československá národní demokracie
b)            Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská
c)             Československá strana socialistická

12/ Ve kterých letech vládla tzv. rudo-zelená koalice?
a)             1919–1920
b)             1920–1921
c)             1934–1935

13/ Kdo stál v čele exilových vlád v letech 1940–1945?
a)             Jan Šrámek
b)             Edvard Beneš
c)             Jan Černý

14/ Který významný novinář působil v Národní straně práce?
a)             Antonín Pravoslav Kalina
b)             Ferdinand Peroutka
c)             Vladislav Vančura

15/ Ve které straně působila Milada Horáková?
a)             Československá strana socialistická
b)             Československá strana lidová
c)             v žádné

16/ Kolik lidoveckých ministrů zasedalo ve vládě K. Gottwalda v letech 1946–1948?
a)             3
b)             4
c)             5

17/ Která z prvorepublikových stran nebyla po roce 1945 povolena?
a)             Československá živnostensko-obchodnická strana středostavovská
b)            Československá národní demokracie
c)             Republikánská strana

18/ Byla Národní strana práce součástí některé z vlád první republiky?
a)             ano
b)             ne

19/ Ve kterém období nebyla sociální demokracie součástí vládní koalice?
a)             1922–1925
b)             1926–1929
c)             1937–1938

20/ Se kterou politickou stranou je spjato jméno Ladislav Feierabend?
a)             agrární strana
b)             Československá národní demokracie
c)             Československá strana socialistická


Správné odpovědi:
1/a, 2/a, 3/b, 4/c, 5/b, 6/b, 7/c, 8/b, 9/b, 10/a, 11/c, 12/a, 13/a, 14/b, 15/a, 16/b, 17/c, 18/b, 19/b, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Nalistujte první letošní CEVRO Revue s přehledem prvorepublikových vlád.
8–14/ Znáte základní kontury českého stranického systému.
15–20/ V historii českých stran se vyznáte na jedničku.