CEVRO na setkání ENoP

28. května 2007 - Jiří Kozák
28 Kvě

CEVRO, coby člen European Network of Polical Foundations (ENoP) a dlouholetý partner Konrad Adenauer Stiftung (KAS), bylo pozváno na první setkání ENoP členů v rámci EPP-ED. KAS jako hlavní organizátor pozval zástupce vzdělávacích institucí zemí EU do Francie, na statek čtyřicet minut od Toulouse, na dohled Pyrenejí. Cílem setkání bylo seznámení se s novými nástroji Evropské unie pro propagaci demokracie v rozpočtovém rámci 2007–2013 a společná kooperace na jejich realizaci.
   První den byla na programu jediná věc – seznámení účastníků konference. Po regionální večeři jsme se sešli v improvizovaném baru k neformálním rozhovorům. Narazili jsme na zajímavé téma – důvod vzniku ENoP. Na samém počátku byl problém, že Evropská komise nechtěla brát politické nadace jako partnera do diskuse. Šance byla jedině ve sdružení. A tak vznikla ENoP. Takováto síť však (z pro mě nepochopitelných důvodů) v představách EK nemůže zastupovat jeden politický proud nebo zemi. A tak vznikla internacionální multiproudová ENoP, která zahrnuje marxisty z Francie i pravicové politické organizace ­Ev­ropy.

Změna pravidel financování
V úterý ráno se sešla celá skupina poprvé pohromadě. Hlavními řečníky dne byli Peter Köppinger z KAS a Mariella Franz z HSS. Obě tyto velké německé politické nadace mají široké zkušenosti s programy na podporu demokracie po celém světě a jejich specializované týmy se věnují přípravě a sledování možností spolupráce s institucemi EU.
   Celé úterý tedy bylo věnováno instrumentům, jako je IPA, ENPI apod. Tyto instrumenty nahrazují programy, které známe z doby našeho vstupu do EU, např. Phare nebo SAPARD. Jasná pravidla ještě nejsou stanovena, ale je jisté, že o finanční podporu pro projekty v různých oblastech se utká velké množství více či méně kvalitních projektů. Ze seminářů bylo jasné, že se ve financování s novým rozpočtovým rámcem mění. Potěšitelnou změnou je fakt, že počet instrumentů se z počtu více než třiceti snížil na devět.
   Středa měla na programu záležitosti více praktické v porovnání s předchozím dnem. Dopoledne bylo o konkrétní podobě již zmíněných calls for proposal. Po obědě jsme, rozděleni do skupin, začali pracovat na cvičných úlohách, které demonstrovaly přípravu projektu. V první fázi to byla práce na struktuře projektu, včetně detailního rozpracování specifických a obecných cílů, aktivit, které k nim povedou a výsledků, které se jimi dosáhnou. Tato pracovní fáze, která trvala více jak hodinu a půl, ukázala důležitost týmové práce při psaní projektů. Specielně těchto evropských, u kterých vyhodnocovatelé kladou důraz na partnerství organizací z více států.

Přísná pravidla pro sestavování rozpočtů
Ve čtvrtek ráno dokončily všechny skupiny práci na svých projektech z předchozího dne. Poté každá skupina představila vlastní podobu návrhu rozpočtu. Nad každou prezentací jsme ihned diskutovali, abychom probrali výhody a nevýhody jednotlivých řešení, včetně toho, na co klade Evropská komise při vyhodnocování důraz. Pravidla pro sestavování rozpočtů jsou velmi přísná a vyžadují přesné plánování s velkým předstihem, protože při realizaci se cena všech položek může lišit maximálně o patnáct procent.
   Vzdělávací organizace střední a východní Evropy se nejvíce shodují na zájmu prosazovat projekty na podporu demokracie a budování politických struktur ve svém regionu a pak ve státech východní Evropy, jako je Ukrajina nebo Bělorusko či Balkán. Zde je velký prostor pro spolupráci i s KAS a HSS, které jsou v oblasti velmi aktivní.
   V závěrečné diskusi jsme se shodli, že spolupráce na projektech s velkými nadacemi z Německa a dalších západních demokracií je pro blízkou budoucnost nejlepším způsobem dalšího rozvoje i pro organizace, jako je CEVRO. I když máme zkušenosti v cílových oblastech, nadace jako KAS či HSS mají rozvinutější kapacity pro vedení projektů s velkým rozpočtem a dlouhou dobou realizace.
   Celá konference byla ve finále velmi prakticky zaměřená a přinesla všem účastníkům mnoho nových informací v oblasti projektů Evropské unie. Kromě toho došlo k dalšímu prohloubení vazeb na naše partnery v Evropě.

Na konferenci se sešlo šestnáct zástupců organizací z celé Evropy.
Na konferenci se sešlo šestnáct zástupců organizací z celé Evropy.