Návrat ke svobodné společnosti v Evropě - řešitelný úkol?

16. května 2007 - CEVRO News
16 Kvě

Občanský institut ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut a Mladými konzervativci za podpory Hanns Seidel Stiftung a Europaclub Brno, senátorky MUDr. Aleny Venhodové a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje ing. Milana Venclíka uspořádal třídenní konferenci

Návrat ke svobodné společnosti v Evropě - řešitelný úkol?

Na konferenci mj. vystoupili rektor vysoké školy CEVRO Institut Miroslav Novák, její prorektor Petr Kolář, ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, výkonný redaktor CEVRO Revue Zbyněk Klíč a učitelé CI Jiří Georgiev a Roman Joch.


Program:

Čtvrtek 10.5.

příjezd účastníků, ubytování
18:00 večeře
20:00 Milan Venclík a Roman Joch: úvodní slovo


Pátek 11.5.

I. blok: Evropa a my

 
10:00 Zbyněk Klíč: Evropská lidová strana/Evropští demrokaté - vznik, vývoj a současnost
11:15 Adéla Kadlecová: Česká zkušenost s EPP-ED
11:45 Jiří Georgiev: Smlouva z Nice, mini-smlouva, nebo ústavní smlouva ?
13:00 oběd

II. blok: Vnitropolitický vývoj v ČR po loňských volbách

14:30 Petr Kolář:  Proměny českého parlamentu a parlamentarismu na přelomu milénia - čas mládí a čas zrání
15:15 Miroslav Novák: téma bude upřesněno 
16:00 Josef Mlejnek: ODS po převzetí moci
16:30 Matyáš Zrno: Křesťanská demokracie  v ČR - po 90ti letech u konce s dechem?
17:00 Ladislav Mrklas: Komparace pozice pravicových stran ve středoevropských zemích.


Sobota 12.5.

III. blok: Západní civilizace na rozcestí

10:00 Roman Joch: Nejdůležitější politické otázky 21.století
11:00 Vojtěch Belling: Mezi lidskou svobodou a kulturní homogenitou: krize evropské a české pravice
12:00 oběd
14:30 Stanislav Balík: Křesťanství a Evropa, bitvy marné a zbytečné
15:30 Roman Joch: Obnova společnosti: co dělat, abychom opět byli svobodní
16:30 Diskuse 


Neděle 13.5.

9:30   Jaká témata budou vévodit budoucím volebním kampaním  (panelová diskuse)
11:00 Alena Venhodová: Slovo na závěr