Čtenářská anketa

01. dubna 2007 - redakce
01 Dub

Vážení čtenáři.

Dovolte nám Vás požádat o vyplnění čtenářské ankety k obsahu CEVRO Revue. 
Zasílejte ji vytištěnou na adresu CEVRO, Jungmannova 17, 110 00 Praha 1, faxem na 224 237 769 či elektronicky na adresu klic@cevro.cz. Deset vylosovaných z Vás, kteří uvedou svoji adresu a zašlou anketu do 30. dubna, obdrží věcnou cenu z produkce CEVRO. 
Anketu najdete zde.

Anketa je součástí širší snahy naší redakce zlepšit obsah časopisu. Jelikož však náklady na jeho výrobou rostou, bude od dubnového čísla zpoplatněn. Toto opatření se bude v budoucnu pravděpodobně týkat i on-line verze.

Máte-li zájem CEVRO Revue odebírat, objednejte si jej:
- prostřednictvím formuláře zde (v kolonce Publikace uveďte Předplatné CEVRO Revue);
- pomocí objednávkového kupónu z CEVRO Revue;
- e-mailem na info@cevro.cz, či
- telefonicky na 221 506 720

Vaší důvěru se budeme snažit odvděčit kvalitní náplní CEVRO Revue.

Děkujeme.