Hádanka a kvíz

01. dubna 2007 - redakce
01 Dub

Poznáte někdejšího vysokého představitele jedné z mezinárodních organizací?

 HádankaKvíz

platnost měny euro

1992

 

podpis Jednotného evropského aktu

1957

 

podpis Maastrichtské smlouvy

1981

 

podpis Římských smluv

1979

 

první odmítnutí Norska vstoupit do EU

1999

 

první přímé volby do EP

2001

 

přijetí kodaňských kritérií

1972

 

smlouvy z Nice

1986

 

uzavření lucemburského kompromisu

1993

 

vstup Řecka do EU

1994

 

zahájení jednání o vstupu Turecka do EU

1966

 

založení Evropského ekonomického prostoru

1950

 

zveřejnění Schumanovy deklarace

2005

 
Vtip

Vtip
Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.czŘešení:
Hádanka: Kofi Annan Kvíz: platnost měny euro – 1999; podpis Jednotného evropského aktu – 1986; podpis Maastrichtské smlouvy – 1992; podpis Římských smluv – 1957; první odmítnutí Norska vstoupit do EU – 1972; první přímé volby do EP – 1979; přijetí kodaňských kritérií – 1993; smlouvy z Nice – 2001; uzavření lucemburského kompromisu – 1966; vstup Řecka do EU – 1981; zahájení jednání o vstupu Turecka do EU – 2005; založení Evropského ekonomického prostoru – 1994; zveřejnění Schumanovy deklarace – 1950 Křížovka: „… vzájemný respekt a smysl pro poslušnost.“