Vědomostní test

01. dubna 2007 - redakce
01 Dub

Liberální politická tradice

1/Ve kterém časovém období má kořeny liberalismus?
a)             baroko
b)             osvícenství
c)             romantismus

2/Se kterým anglickým městem je spojen ekonomický liberalismus v 19. století?
a)             Manchester
b)             Leeds
c)             Sheffield

3/Který z autorů není spojen s tzv. skotským osvícenstvím?
a)             David Ricardo
b)             David Hume
c)             Jean Baptiste Say

4/Ve kterém státě bylo poprvé použito slovo liberální?
a)             USA
b)             Španělsko
c)             Francie

5/Se kterým jménem je spojen termín kategorický imperativ?
a)             Immanuel Kant
b)             Adam Smith
c)             F. A. Hayek

6/Který z amerických politiků nepatří do klasicky liberální politické tradice?
a)             Thomas Jefferson
b)             James Madison
c)             John Deset

7/Kdo poprvé rozlišil pozitivní a negativní svobodu?
a)             Milton Friedman
b)             Wilhelm Röpke
c)              Isaiah Berlin

8/Která historická událost měla největší vliv na rozdělení liberalismu na klasický a moderní?
a)             první světová válka
b)             Velká hospodářská krize
c)             studená válka

9/Kdo je autorem citátu: „Svoboda v každém státě je požehnání, ale vláda i v tom nejlepší státě je nutné zlo.“
a)             Thomas Paine
b)             John Adams
c)             David Hume

10/Kdo nepatří mezi významné představitele německého klasického liberalismu?
a)             Wilhelm Humboldt
b)             Wilhelm Röpke
c)             Oswald Spengler

11/Ve kterém roce vznikl hlavní reprezentant české liberální tradice v období Rakouska-Uherska – mladočeši?
a)             1848
b)             1874
c)             1889

12/Kdo je proponentem myšlenky tzv. otevřené společnosti?
a)             Karl Raimund Popper
b)             John Gray
c)             Frederic Bastiat

13/
Jméno libertariána Roberta Nozicka je spojeno zejména s konceptem
a)             ultraminimálního státu
b)             katalaxe
c)             spravedlnosti jako slušnosti

14/José Ortega y Gasset kritizoval především
a)             přílišnou redistributivní roli státu
b)             tyranii davu
c)             neúměrnou regulaci mezilidských vztahů

15/Schvaluje klasický liberalismus pozitivní diskriminaci?
a)             ano
b)             ne

16/Ve kterém století působil představitel skepticismu David Hume?
a)             16. století
b)             17. století
c)             18. století

17/Jaký byl vztah Jamese a Johna Stuarta Millových?
a)             otec a syn
b)             strýc a synovec
c)             dědeček a vnuk

18/Které z těchto děl nenapsal Alexis de Tocqueville?
a)             Demokracie v Americe
b)             Starý režim a revoluce
c)             O duchu zákonů

19/Který z amerických liberálů považovaných za „otce zakladatele“ nezasedal na Ústavodárném konventu?
a)             James Madison
b)             John Jay
c)             John Adams

20/Ve které jihoamerické zemi proběhla ve dvacátém století výrazná důchodová reforma dle klasicky liberálních zásad?
a)             Brazílie
b)             Peru
c)             Chile


Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/c, 4/b, 5/a, 6/c, 7/c, 8/b, 9/a, 10/c, 11/b, 12/a, 13/a, 14/b, 15/b, 16/c, 17/a, 18/c, 19/b, 20/c

Hodnocení:
0–7/Měli byste více číst liberální autory.
8–15/Vyznáte se dobře v historii liberalismu.
16–20/Z Vás by měl Hayek radost!