Jarní akademie zakončená večírkem

01. dubna 2007 - Kamila Hubáčková
01 Dub

V březnu jsme se opět sešli u příležitosti konání Liberálně-konzervativní akademie, která pokračovala svým již 5. blokem a výjimečně byla dvoudenní. Letní semestr byl zahájen v sobotu lekcemi psychologa a odborníka na komunikaci Jiřího Frgala, vedoucího katedry aplikovaných disciplín Vysoké školy CEVRO Institut, a jeho kolegyně Hany Svobodové z agentury Spektrum, a též ředitelem reklamní agentury KLAN Janem Šafratou. Nedělní dopoledne patřilo Aleně Mackové z právnické fakulty UK.
   Za účasti asi čtyřiceti studentů se v první skupině posluchačů Jiří Frgal s Hanou Svobodovou věnovali tématu komunikace a veřejné prezentace. V rámci přednášky si studenti mohli vyzkoušet praktický nácvik. Jejich úkolem byla prezentace na téma: „Které přísloví či úsloví má podle mého názoru největší význam pro práci v oblasti veřejného života a proč?“ Bylo zřejmé, že přednáška akademiky velmi zaujala a byla pro ně užitečnou zkušeností. Druhá skupina měla možnost si vyslechnout přednášku Jana Šafraty, týkající se politického marketingu na téma kreativity v politické reklamě.

Sobotní večírek
Po skončení přednášek se akademici přesunuli do restaurace Bonarte v Praze-Vysočanech, kde již bylo přichystáno příjemné posezení s večeří, které se protáhlo až do pozdních večerních hodin. Večer se odehrával v neformálním duchu, vládla příjemná atmosféra, našel se i prostor pro dotazy týkající se LKA a volnou zábavu.
   V neděli akademie pokračovala přednáškou Jiřího Frgala (pro druhou skupinu) a lekcí Aleny Mackové na téma soukromé právo (pro 1. skupinu studentů), kde se v následné diskusi dostalo i na kauzu „Altner“.

Na konci března přijede Petr Robejšek
Na konci března čeká na akademiky jednodenní blok přednášek týkající se politologie a mezinárodních vztahů. Lekce povede Ladislav Mrklas na téma zájmové skupiny a politický systém ČR a Petr Robejšek, který se bude věnovat tématu národní zájmy a s tím souvisejících aspektů.