Měl by nový trestní zákoník snížit hranici trestní odpovědnosti na 14 let?

01. dubna 2007 - redakce
01 Dub

Jiří OberfalzerJiří Oberfalzer
senátor

Rád bych oddělil dvě věci: co je veřejná poptávka a co je věcný důvod. Volání veřejnosti po snížení hranice trestní odpovědnosti bylo tak trochu poplatné době. V letech 1993–97 výrazně stoupla kriminalita mladistvých, zejména ve srovnání s krátkodobým útlumem v letech 1991–92. Ale už po roce 2001 dochází k výraznému úbytku těchto trestných činů a jejich počet klesl na vůbec nejnižší úroveň od roku 1971. Snižování hranice trestní odpovědnosti tedy není vysloveně „společenskou potřebou“.
   Osobně jsem přesvědčen, že dnešní čtrnáctiletá mládež je rozumově vyspělá natolik, že je schopna dobře rozlišovat co je legální a co nikoli a je schopna nést odpovědnost za své činy. Myslím, že se nestane nic dramatického, pokud se hranice trestní odpovědnosti posune na 14 let.

 

Ivo JeníkIvo Jeník
starosta Spolku českých právníků Všehrd

V rozšíření kategorie mladistvých o okruh čtrnáctiletých osob nevidím problém, neboť dnes v rámci odborné diskuse převládá názor, že tyto osoby jsou si následků svých činů vědomy stejně dobře, jako jedinci o rok starší. Je však otázka, zda tato změna není příliš nevýznamná na to, aby mohla sama o sobě přinést jakákoliv zlepšení. Nechceme-li vnímat trestní právo jen jako nástroj represe, pak spolu se snížením trestní odpovědnosti musí být přijaty také změny, které zajistí efektivní práci s odsouzeným pachatelem tak, aby jeho návrat do společnosti nepředstavoval opakovně potenciální riziko, a tím vlastně další náklady na opakovanou represi. Zejména v případě mladistvých pachatelů hrají totiž v trestním právu větší roli funkce preventivní a výchovná než funkce represivní.

 

Jiří PolanskýJiří Polanský
poslanec

Ano, ale u jednoduchých skutkových podstat. I čtrnáctiletí chápou co je vražda, loupež a krádež. Neposoudí ale složitou ekonomickou kriminalitu. Dobré řešení bych viděl v diferencivané věkové hranici 14 a 15 let.