Vědomostní test - Konzervativní politická tradice

11. března 2007 - redakce
11 Bře

1/ Který z filosofů bývá pokládán za duchovního otce konzervatismu?
a)             Edmund Burke
b)             Alexis de Tocqueville
c)             David Hume

2/ Která světová událost bývá pokládána za podnět ke vzniku konservatismu?
a)             Slavná revoluce v Anglii 1688–1689
b)             Občanská válka v USA 1861–1865
c)             Velká francouzská revoluce v roce 1789

3/ Který z principů nepatří mezi konzervativní postoje?
a)             skeptický pohled na reformy
b)             úcta k autoritě
c)             univerzalismus

4/ Jak se jmenuje jedno z hlavních děl amerického konzervatismu?
a)             Listy federalistů
b)             Dopisy federalistů
c)             Úvahy federalistů

5/ S jakou stranou jsou spojeny počátky českého konzervatismu?
a)             Strana konzervativního velkostatku
b)             Národní strana
c)             Česká národní demokracie

6/ S jakým termínem mj. přišel Alexis de Tocqueville?
a)             tyranie mas
b)            tyranie většiny
c)             tyranie menšiny

7/ S jakým proudem v rámci konzervatismu je spojeno jméno Benjamina Disraeliho?
a)             konzervatismus jednoho národa
b)             liberální konzervatismus
c)             neokonzervatismus

8/ Poválečná americká pravice se koncentrovala zejména kolem časopisu redigovaného Williamem Buckleyem. Jak se jmenoval?
a)             National Review
b)             The American Conservative
c)             Public Citizen

9/ Kdo je autorem termínu vzpoura davů?
a)             Russell Kirk
b)            José Ortega y Gassett
c)             T. S. Eliot

10/ Která ze zásad není ideou paleokonzervatismu?
a)             restrikce imigrace
b)             izolacionismus
c)             anti-autoritatismus

11/Jak se jmenuje nejvýznamnější dílo britského konzervativního myslitele Rogera Scrutona?
a)             Konzervativní smýšlení
b)             Konzervativní desatero
c)             Smysl konzervatismu

 
12/ Ve 20. století je konzervatismus spojen zejména s bojem proti konstruktivistickému racionalismu. S kým je tento postoj především svázán?
a)             Michael Oakeshott
b)             Michael Novak
c)             Irving Kristol

13/Se kterým jménem je spojena konzervativní frakce v rámci prvorepublikové agrární strany?
a)             Bohumil Stašek
b)             Karel Prášek
c)             Antonín Švehla

14/ Jak se jmenuje nejznámější dílo německého konzervativce Erica Voegelina?
a)             Nová politická věda
b)             Nový výklad politické vědy
c)             Nová věda o politice

15/ Který z následujících amerických politiků nepatří do konzervativní tradice?
a)             Franklin Delano Roosevelt
b)             Barry Goldwater
c)             Alexander Hamilton

16/Jaké přízvisko dostala konzervativní vláda Eduarda Taffeho, která působila v průběhu 80. let 19. století v habsburské monarchii?
a)             železná vláda
b)             železný kruh pravice
c)             konzervativní kruh

17/ Která charakteristika je nejpříhodnější pro německý konzervatismus?
a)            odkaz na pád a prvotní hřích se silnou rolí církve
b)             ideál organického státu a společnosti
c)             skepticicmus a obhajoba smíšené ústavy

18/ Ve kterém období se v USA zrodilo tzv. neokonzervativní hnutí?
a)             v 60. letech
b)             v 70. letech
c)             v 80. letech

19/ Jak se jmenoval hlavní tiskový orgán strany konzervativního velkostatku v období habsburské monarchie?
a)             Národní listy
b)             Politik
c)             Vaterland

20/ Jak se jmenuje směr, spojený se jménem Franka Meyera, smiřující klasický liberalismus a konzervatismus?
a)             refuze
b)             fusionismus
c)             synkretismus

 

Správné odpovědi:
1/a, 2/c, 3/c, 4/a, 5/a, 6/b, 7/a, 8/a, 9/b, 10/b, 11/c, 12/a, 13/b, 14/c, 15/a, 16/b, 17/b, 18/a, 19/c, 20/b

 
Hodnocení:
0–7/ Váš výsledek je podprůměrný, měli byste nalistovat nějakou konzervativní literaturu.
8–15/ Orientujete se obstojně v konzervativním myšlení.
16–20/ Víte naprosto dokonale, v čem tkví konzervativní politická tradice.