Evropský mezičas / Petr Fiala

11. března 2007 - Jan Průša
11 Bře

Přečetli jsmeV prvních týdnech letošního roku vyšla v nakladatelství Barrister a Principal útlá, ale nadmíru pozoruhodná publikace profesora politologie a rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy s názvem Evropský mezičas. Kniha představuje vhled významného představitele českého konzervativního myšlení (rozhovor s Petrem Fialou – viz CEVRO Revue 1/2007) na palčivé otázky evropské politiky, a to čtenáři přístupnou a zároveň vysoce erudovanou formou.
   Publikace přináší pohled brněnského politologa na tři oblasti související s problematikou Evropské unie. V první části se Petr Fiala zaobírá srovnáním starých a nových členských zemí Unie, zejména s přihlédnutím na změny po posledním rozšíření, srovnáním kvality demokracií ve starých a nových členských zemích a v neposlední řadě také rolí národních zájmů v procesu integrace. V této části Petr Fiala dochází mj. k závěru, že středoevropské demokracie již lze považovat za standardní v západoevropském smyslu slova.
   Ve druhé části přináší kniha pohled P. Fialy na důležitost hodnot pro evropskou společnost a politiku a zároveň se snaží identifikovat největší hrozby pro současnou evropskou demokracii. Tu vidí mj. v mediálním zplošťování politického boje či fanatickém (a nebezpečném) boji proti náboženským hodnotám. Zároveň s tím však dochází k závěru, že křesťanské hodnoty budou hrát svoji roli v evropské politice i nadále.
   V závěrečné části se autor zaobírá současným nejviditelnějším tématem – rozšiřováním a prohlubováním evropské integrace. V jedné z kapitol se věnuje procesu přijímání evropské ústavní smlouvy, přičemž dochází k závěru, že její přijetí nebylo vhodné. Poslední dvě kapitoly pak věnuje evropským volbám a demokratické kontrole evropského integračního procesu. V závěrečné části své myšlenky shrnuje.
   Kniha Petra Fialy je vynikajícím příspěvkem do aktuální diskuse o evropské politice, rozšiřování Evropské unie či přijímání evropské ústavy. Autor se v knize opírá o nepřeberné množství odborných textů, a to české i zahraniční provenience, nezřídka vlastního autorství. Spolu se svojí pověstí systematického a mimořádně erudovaného člověka tak dodává publikaci punc kvalitní literatury, která by neměla chybět na stole žádného pravicově přemýšlejícího člověka.