Komunální politika na Havlíčkově gymnáziu

11. března 2007 - Jiří Kozák
11 Bře

Ve středu 14. února 2007 se uskutečnila na gymnáziu v Havlíčkově Brodě dvouhodinová přednáška s následnou diskuzí na téma „komunální politika“. Přednášející, Ladislav Mrklas, ředitel CEVRO – Liberálně konzervativní akademie, nenavštívil Havlíčkovo gymnázium poprvé. Studenti se s ním mohli setkat již v roce 2004, kdy společně s Petrem Sokolem hovořili o výhodách a nevýhodách vstupu České republiky do Evropské unie.
   Přednáška studentům poskytla rozšiřující informace z oboru politologie, jemuž ve středoškolských osnovách bohužel není věnována dostatečná pozornost. Studenti byli seznámeni s modelem veřejné správy, s orgány plnícími funkci státní správy a samosprávy, s obecním zřízením, s orgány obce, dále s komunálním volebním systémem a v neposlední řadě i s klady a zápory programů jednotlivých politických stran.
   V diskuzi, která následovala, se studenti zajímali zejména o korupci v komunální politice, kladli otázky na problémy spojené s referendy a společně s přednášejícím pátrali po důvodech, proč v České republice není možná přímá volba starosty, primátora a prezidenta.