Praha 5 zná svého Podnikatele roku 2006

09. března 2007 - Roman Peterka
09 Bře

Ve čtvrtek 25. ledna proběhlo ve vinotéce Zlatý had v Plaské ulici na Smíchově slavnostní vyhlášení výsledků soutěže vyhlášené občanským sdružením Hospodáři a radnicí Prahy 5 Podnikatel Prahy 5 roku 2006. Od září až do konce loňského roku mohli lidé nominovat podnikatele, kteří by podle nich měli být nositelem hrdého titulu Podnikatel Prahy 5. Své nominace mohli zasílat prostřednictvím anketních lístků, které byly k dispozici na různých akcích sdružení Hospodáři, měsíčníku pro malé a střední podnikatele Hospodář, v měsíčníku městské části Praha 5 Pražská pětka apod. Jedinou omezující podmínkou bylo, že podnikatel musí mít sídlo nebo provozovnu firmy na Praze 5.
   Týden před vyhlášením výsledků zasedla porota, složená ze zástupců institucí, které se na organizaci soutěže podíleli – sdružení Hospodáři, radnice Prahy 5, Obvodní hospodářské komory Prahy 5, České spořitelny a měsíčníku MČ Praha 5 Pražská pětka. Porota z došlých nominací vybrala nejprve šest podnikatelů do užšího výběru a z nich poté vítěze – vybíralo se na základě dosažených úspěchů v oboru, referencí klientů, počtu nominací a také podle přínosu pro Prahu 5. „Komise se shodla na jednom vítězi, vybrali jsme v podstatě toho, kdo nejvíce ovlivnil současnou tvář Smíchova, především jeho centrální část, nějakou velkou akcí, která tu byla v loňském roce dokončena,“ řekl k výběru vítěze ještě před vyhlášením Jan Hlaváček. „Myslím, že je to opravdu velký počin,“ dodal. Do užšího výběru se dostali manželé Jan a Ivana Kalašovi za rekonstrukci a zprovoznění paláce Austria, Robert Sekera, majitel firmy RS Development, za projekt Nové Košíře, Vladimír Krištof (Three Brothers) za rekonstrukci rozsáhlé usedlosti v Hlubočepích.

Večer lehce neformální
Omezené kapacity vinotéky Zlatý had praskaly při vyhlašování výsledků soutěže Podnikatel Prahy 5 roku 2006 ve švech. Přestože se jednalo o akci jen pro zvané, nebyl slavnostní večer pojatý jako pompézní akce pro škrobené snoby. Hlavním cílem organizátorů bylo vytvořit příjemnou atmosféru, ke které přispělo i chutné občerstvení a dobré, kvalitní víno ze zdejších zásob. K neformální atmosféře večera přispěl i moderátor Jiří S. Richter, který neváhal odlehčit atmosféru humorem – v tom mu pilně sekundovala jeho spolumoderátorka a zároveň zpěvačka Šárka Marková. Večer tak osvěžilo několik humoristických tematických okének.

Další krok pro Hospodáře
Program začal krátce po sedmé hodině, kdy moderátor Jiří S. Richter představil jednotlivé členy komise a partnery soutěže. Večer pak otevřel krátký proslov jednoho z duchovních otců Hospodářů a člena komise Jana Hlaváčka. „Já jsem minulé čtyři roky působil jako radní na městské části a před tím jsem působil právě jako ten živnostník, který podniká na základě svého živnostenského oprávnění, a řekl jsem si, že musíme něco pro podnikatele udělat, protože jsem znal všechny ty peripetie, kterými procházejí,“ řekl Jan Hlaváček a zároveň představil svého nástupce ve funkci radního pro živnostenskou problematiku Aleše Kohouta, který také zná na vlastní kůži radosti i strasti soukromého podnikání.
   Kromě bývalého radního pro podnikání Jana Hlaváčka vystoupil se svým proslovem i vedoucí živnostenského odboru úřadu MČ Praha 5 Josef Bláha.

Ocenění pro Austrii
Trofej pro vítěze nakonec získali manželé Kalašovi za rekonstrukci paláce Austria. Vítězové si cenu nepřevzali osobně, cenu za ně převzal bratr Jany Kalašové Jiří Hofman, který informoval přítomné, že ocenění podnikatelé jsou toho času na Slovensku, kde se účastní charitativní akce pořádané hnutím Lions Club International.

Praha 5 zná svého Podnikatele roku 2006
Mgr. Josef Šíma, vedoucí živnostenského odboru Prahy 5