Socialisté ve skutečnosti rovnou daň schvalují

09. března 2007 - Michal Janoušek
09 Bře

Sazba daně ve výši 17–19 %. Tak zní poslední verze návrhu rovné daně. Znamená to tedy opuštění od mediálně exponované sazby 15 %, kterou měla ODS ve svém předvolebním programu.
   S jistou určitostí v tuto chvíli nelze určit dopady na plátce, neboť nebyly zveřejněny nejdůležitější parametry vztahující se k tomuto konceptu, jako je nezdanitelné minimum, resp. slevy na dani, nebo zda se bude systém obou instrumentů kombinovat. Nicméně ministerstvo financí má zatím přes deset alternativ, u kterých je možné, že budou aplikovány na daňový systém. Lze předpokládat, že bude zvolen spíše nástroj slev na dani, neboť více zvýhodňuje nízkopříjmové skupiny. Tak zní i první podklady zveřejněné ministerstvem financí.
   I přes neznalost nejdůležitějších segmentů, sociální demokraté ústy svého „experta“ Bohuslava Sobotky straší lidi výpadkem příjmů ve výši 120 mld. korun a zároveň tím, že lidé zaplatí na daních více než doposud. Tedy: rovná daň zvedne lidem odvody, ale výpadek ve státním rozpočtu bude díky zvýšeným odvodům 120 mld. korun.
   Druhým zásadním argumentem socialistů proti zavedení je „solidarita bohatých s chudými“. I v tomto případě nevede soc. dem. k českým občanům fér hru a neříká pravdu. V České republice totiž rovná daň již existuje. A to ve formě sociálního pojištění. Každý, kdo platí daně, měsíčně odvádí státu spolu se zaměstnavatelem 34 procent na sociálním pojištění. V pravém slova smyslu se nejedná o pojištění, protože stát neuzavírá se zaměstnanci pojistnou smlouvu. V tom případě je to tedy daň. A jelikož každý platí tuto daň stejnou, musí jít o rovnou daň.
   Avšak i přesto, že koaliční kompromis zní 17–19 %, považuji to za kompromis špatný, neboť u rovné daně šlo nejen o to daně snížit, nýbrž je především zjednodušit. V tuto chvíli se již dozvídáme, že nízkopříjmová skupina bude mít takovou slevu na dani, další skupina ji bude mít nižší a u další se bude aplikovat instrument nezdanitelného minima. To příliš nenahrává zjednodušení a zprůhlednění celého systému. V tomto ohledu bych se přece jen vrátil k původnímu návrhu 15 %, protože nijak nedělí příjmové skupiny a na všechny aplikuje stejná pravidla.