Kalamitu v NP Šumava je potřeba zlikvidovat

09. března 2007 - Tomáš Jirsa
09 Bře

Lednový orkán napáchal mimořádné škody po celé Evropě. Nevyhnul se ani NP Šumava. Stromy poměrně dobře odolávají rychlosti větru do 100 km/hod. Při vyšší rychlosti za sebou nechává vítr již rozvrácené a nebo zcela zničené lesy.
   V této době ochranáři a Ministerstvo životního prostředí ČR opět diskutují o tom, zda kalamitu na Šumavě zpracovat celou, či část stromů ponechat osudu. Podle stále zastřených odhadů nyní leží v parku necelých 700 tis. m3. Už jen to, co leží v prvních zónách (cca 40 tis. m3), stačí při nezpracování na to, aby vznikla další kůrovcová kalamita.
   Bohužel, zastánci rozumné ochrany lesů proti lýkožroutu smrkovému a postupné přeměny šumavských lesů na smíšené, jsou dnes potupně označováni za „přátele sekery a pily“. Nejrůznější environmentální skupiny, které dnes rozhodování o osudu Šumavy ovlivňují, si neuvědomují, že i pouhá prodleva při zahájení likvidace větrné kalamity může přinést nezastavitelné následky pro celou oblast. Existují stovky učebnic a vědeckých publikací o působení kůrovce a o nebezpečných důsledcích jeho přemnožení. Na druhé straně existují teorie nevládních organizací, jejichž členové však za důsledky svých přání nenesou sebemenší zodpovědnost.
   Starostové na Šumavě již řadu let obhajují nezbytnou obměnu smrkových monokultur za buky a jedle tam, kde je to možné. Ale ti, kteří chtějí bezhlavě rozšiřovat bezzásahové zóny v čistě smrkových lesích neslyší, nevidí a překrucují fakta. Ve skutečnosti je to tak, že změně dřevinné skladby brání. Vědci, lesníci i ekologové se shodují v tom, že pokud budou smrkové lesy zahrnuty do bezzásahového území bez předchozí úpravy dřevinné skladby, tak zde potřebný smíšený les nevznikne.
   Cožpak nejsme dostatečně poučeni z minulých kalamit? Bude vedení NPŠ a ministerstva životního prostředí donekonečna poslouchat nevládní organizace, které nám tvrdí, že Šumavě nic nehrozí? Vyzývám vedení Národního parku Šumava, aby neprodleně a důsledně zahájilo celkovou likvidaci větrné kalamity a ochránilo tak Šumavu před následky, které známe z minulosti.