Tvoje cesta bude měřit 0,39 míle a zabere 58 minut / Práce s databázemi voličů

08. března 2007 - Marek Buchta
08 Bře

V minulém vydání této rubriky jsme si prohlédli jeden ze zajímavých senátorských soubojů v amerických midterms. Z jiného úhlu si tyto volby přiblížíme v tomto čísle – podíváme se, jak američtí republikáni pracují s databází voličů a jak dokáží využít moderní technologie k aktivizaci dobrovolníků i k usnadnění snad nejstarší metody politické kampaně – obcházení jednotlivých voličů a osobního působení.

Segmentační techniky
Každý, kdo má na starost marketing nějakého výrobku nebo služby, touží po tom, aby dokonale poznal svoje potenciální zákazníky, svoji cílovou skupinu. Chce ji poznat nejen z hlediska socio-demografické struktury, ale třeba i z pohledu jejich nákupního chování nebo hodnotových preferencí. Dalším důležitým krokem v tomto procesu je potom schopnost návazně rozdělit – segmentovat – cílovou skupinu na menší skupinky se společnými znaky, které se dají lépe zacílit a oslovit.
   Pokud máte na starosti marketing nějaké velké politické strany, nezbývá vám než přijmout za své gigantický úkol – vaše základní cílová skupina je velice rozsáhlá a různorodá. Je jasné, že bez dobré segmentace v něm budete tak trochu plavat. Nebo jinak řečeno, spousta vašich šípů mine cíl a zejména spousta investovaných prostředků může přijít vniveč. To si dobře uvědomili američtí republikáni, když začali v polovině devadesátých let minulého století budovat systém VoterVault.

VoterVault
VoterVault je webová databáze voličů, která o každém z nich obsahuje řadu údajů. Jejím základem jsou volební seznamy, doplněné o kontaktní údaje. Dále jsou v systému komerční data, která můžete koupit (třeba data o nákupech kreditní kartou, předplatném časopisů atd.) a data z veřejně dostupných zdrojů. Další vrstvu tvoří data získaná pracovníky strany a dobrovolníky při obcházení voličů, telefonování, dotazování apod. Kromě osobních informací, preferencí nebo volebních návyků zde mohou být třeba informace o voličově vztahu k válce k Iráku, trestu smrti, volnému držení zbraní a řada dalších.
   Systém segmentuje populaci do skupin a umožňuje velmi přesné zacílení pro jejich oslovení. Ve své nejlepší podobě umožňuje porovnat pravděpodobnost, že konkrétní volič přijde k volbám s pravděpodobností, že bude volit právě vaši stranu a sestavit si tak jakýsi pomyslný „žebříček“ vašich pravděpodobných voličů.

Your Virtual Precinct – Tvoje virtuální oblast
Nadstavbou databáze VoterVault je například kampaň – pomůcka nazvaná Your Virtual Precinct. Kampaň využívá současný boom internetových komunit a současně umožňuje velmi dobře koordinovat a využívat energii dobrovolníků. Your Virtual Precinct vám umožní sestavit virtuální skupinu přátel – příznivců GOP – po celé zemi, s kterými můžete komunikovat. Pokud se rozhodnete zapojit do kampaně a osobně obejít třeba dvacet nerozhodnutých voličů, můžete si z programu vytisknout navrhovaný skript rozhovoru, dotazníky a plán cesty i s adresami a mapkou pro vaši osobní kampaň ve vašem okolí.


Přihlašovací obrazovka systému VoterVault
Přihlašovací obrazovka systému VoterVaultYour Virtual Precinct – vybral jsi kontaktování 20 voličů door-to-door. Vytiskni si návrh rozhovorů, dotazníky a mapu cesty. Tvoje cesta bude měřit 0,39 míle. Předpokládáme, že ti to zabere 58 minut.
Your Virtual Precinct – vybral jsi kontaktování 20 voličů door-to-door. Vytiskni si návrh rozhovorů, dotazníky a mapu cesty. Tvoje cesta bude měřit 0,39 míle. Předpokládáme, že ti to zabere 58 minut.