Hádanka a vtip

08. února 2007 - redakce
08 Únor

Poznáte britského politika 20. století?

Poznáte britského politika 20. století? 

 

 

Přiřaďte k mezinárodním organizacím jejich sídla.

Světová obchodní organizace

Berlín

 Organizace vývozců ropy

 Brusel

Mezinárodní měnový fond

 Londýn

Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj (OECD)

 Lucemburk

INTERPOL

Lyon

Rada Evropy 

Montreal

Mezinárodní banka
pro obnovu a rozvoj

 New York

Organizace spojených národů

 Paříž

Evropská organizace pro
bezpečnost leteckého provozu

 Řím

Evropský soudní dvůr

 Štrasburk

Mezinárodní organizace
pro civilní letectví

 Vídeň

Mezinárodní fond
pro zemědělský rozvoj

 Washington

Evropský parlament mládeže

Ženeva


Vtip

 Vtip

 

Řešení: Hádanka: Winston Churchill Kvíz: Světová obchodní organizace – Ženeva; Organizace vývozců ropy – Vídeň; Mezinárodní měnový fond – Washington; Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – Paříž; INTERPOL – Lyon; Rada Evropy – Štrasburk; Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj – Londýn; Organizace spojených národů – New York; Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu – Brusel; Evropský soudní dvůr – Lucemburk; Mezinárodní organizace pro civilní letectví – Montreal; Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj – Řím; Evropský parlament mládeže – Berlín Křížovka: „…než být zničen příliš troufalou jistotou.“