Vědomostní test - Historie voleb v Čechách

08. února 2007 - redakce
08 Únor

1/ V kolika kuriích se od roku 1896 volilo na území Předlitavska?
a)             4
b)             5
c)             6

2/ Ve kterém roce bylo na českém území zavedeno všeobecné a rovné volební právo?
a)             1897
b)             1907
c)             1911

3/ Která česká politická strana získala ve volbách v roce 1907 nejvíce poslanců?
a)             sociální demokraté
b)             mladočeši
c)             agrárníci

4/ Podle jakého volebního systému se volilo v letech 1907 a 1911?
a)             poměrný
b)             relativní většinový
c)             absolutní většinový

5/ Kolikrát se v období První republiky uskutečnily parlamentní volby?
a)             čtyřikrát
b)             pětkrát
c)             šestkrát

6/ Ve kterých volbách kandidoval nejvyšší počet politických stran?
a)             1920
b)             1925
c)             1929

7/ Jaká volební klauzule byla stanovena v období První republiky?
a)             5 %
b)             7 %
c)             nebyla stanovena žádná volební klauzule

8/ Ve kterém kraji získalo ve volbách do České národní rady v roce 1990 Občanské fórum nejnižší podporu?
a)             Severomoravský
b)             Severočeský
c)             Jihomoravský

9/ Ve kterém roce po sametové revoluci se poprvé konaly komunální volby?
a)             1990
b)             1992
c)             1994

10/ V kolika okresech ve volbách v roce 1992 ODS nezvítězila?
a)             2
b)             1
c)             zvítězila ve všech

11/ Kolik stran se dostalo po volbách v roce 1996 do Poslanecké sněmovny?
a)             4
b)             5
c)             6

12/ Jaká byla volební účast v  prvních senátních volbách v roce 1996 (v prvním kole)?
a)             35 %
b)             45 %
c)             55 %

13/ Která strana zvítězila v komunálních volbách v roce 1998?
a)             ODS
b)             ČSSD
c)             KDU-ČSL

14/ Kolik volebních krajů pro volby do Poslanecké sněmovny měla zavést volební reforma z roku 2000?
a)             30
b)             35
c)             40

15/ Jaký volební dělitel je použit pro krajské volby?
a)             klasický d'Hondtův
b)             modifikovaný d'Hondtův
c)             Saint-Laguë

16/ Ve kterém kraji byla ve volbách do Evropského parlamentu nejnižší volební účast?
a)             Karlovarský
b)             Olomoucký
c)             Ústecký

17/ Ve kterém roce se uskuteční nejbližší krajské volby?
a)             2008
b)             2009
c)             2010

18/ Kolik stran kandidovalo v loňských parlamentních volbách?
a)             22
b)             24
c)             26

19/ Která strana si nejvíce pohoršila v posledních senátních volbách?
a)             KSČM
b)             KDU-ČSL
c)             ODS

20/ Kolik zastupitelů bylo zvoleno v komunálních volbách v roce 2006 (zaokrouhleno na desetitisíce)?
a)             50 tisíc
b)             60 tisíc
c)             70 tisícSprávné odpovědi:
1/b, 2/b, 3/c, 4/c, 5/a, 6/b, 7/c, 8/c, 9/a, 10/a, 11/c, 12/a, 13/a, 14/b, 15/b, 16/c, 17/a, 18/c, 19/b, 20/b


Hodnocení:
0–7 bodů/ Historie volebních výsledků není Vaší silnou stránkou. Zabruste proto na volební stránku www.volby.cz
8–15 bodů/ Váš výsledek je obstojný a máte základní povědomí o tom, jak se v Čechách volí.
16–20 bodů/ Dosáhli jste vynikajícího výsledku, historii českých voleb máte v malíčku.