CEVRO v médiích v prosinci

08. února 2007 - Zbyněk Klíč
08 Únor

Petr Robejšek – Svět viděný z Řípu, 2. 12. 2006, Lidové noviny, recenze

Češi jen táhnou za stádem, MF Dnes, rozhovor s Petrem Robejškem, 9. 12. 2006
… Jenže my nejsme ani chudí, ani bohatí. Jsme jenom malí. Kde se vlastně nacházíme? Je to taková míchanice. To je nejhorší. Prakticky nejsme vnímáni, protože jsme bezbarví. Jsme ve všem někde mezi. Většinou jsme uvnitř stáda, které někam táhne. Dostaneme pouze to, co je nám přiřčeno, nedostaneme to, co bychom chtěli. My se o to ani nesnažíme, radši jdeme s tím stádem: do Evropy, do NATO, z Evropy, z NATO. Podle toho, jak právě ta vlna jde. Nejsme sami schopni ani ochotni udělat nic pro to, abychom si řekli – tohle je naše pozice, toto je náš zájem a pro ten jsme ochotni něco udělat. Velká část českých elit se zajímá pouze o to, jak si rozdělit moc a obsadit pozice. Vůbec nechápou, že zahraniční politika je klíčová věc …

Evropou obchází strašidlo volebních remíz, Reflex, 50/2006, Petr Sokol
… Ještě nedávno byly velmi obvyklé a módní úvahy, že rozdělení na pravici a levici se přežilo. Dnešní politická a ekonomická situace v Evropě ovšem tyto hlasy utišila. Rozbujelé evropské sociální systémy přestávají zvládat nároky na ně kladené a starý koncept sociálního státu se dostává do reálných problémů. V takové situaci se část politických stran snaží – přes panující realitu – dosavadní model zachovat a používá pro to „stará dobrá“ levicová témata, zatímco druhá část politických stran podporuje radikální reformy, šetření a další nepříliš populární opatření. Společnost se tak v pohledu na zachování nebo reformy sociálního systému štěpí na dva vyhraněné tábory…

ODS na rozcestí, neviditelnypes.cz, 8. 12. 2006, Zbyněk Klíč