Ekonomicko-právnická lednová Akademie

08. února 2007 - Jiří Kozák
08 Únor

Po novém roce pokračovala svým již čtvrtým blokem Liberálně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie. Poslední lekce v semestru obstarali Josef Šíma z katedry ekonomie a managementu Vysoké školy CEVRO Institut a soudce Nejvyššího správního soudu Vojtěch Šimíček.
   Za účasti zhruba čtyřiceti posluchačů se Josef Šíma ve svých přednáškách věnoval tržnímu systému a jeho fungování, Vojtěch Šimíček se zaobíral strukturou soudů v České ­re­pu­blice.

V únoru čeká na akademiky politologie a mezinárodní vztahy
Druhý semestr zahájí kurzy příbuzných oborů – politologie a mezinárodních vztahů. Na prvním z nich bude přednášet šéfredaktor CEVRO Revue a politolog Petr Sokol, který se bude zaobírat volebními a stranickými systémy, druhou polovinu bude mít na starosti Markéta Pitrová z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Přednášet bude o mezinárodních organizacích se zaměřením na Evropskou unii. V březnu pak čeká na akademiky dvoudenní přednáškový blok s komunikací a veřejnou prezentací, politickým marketingem a právem.

Josef Šíma přednášel o fungování tržního systému.
Josef Šíma přednášel o fungování tržního systému.

Vojtěch Šimíček při přednášce
Vojtěch Šimíček při přednášce