Rušný rok 2006

08. února 2007 - Jiří Kozák
08 Únor

Když jsem minulý rok psal o plánech CEVRO pro rok 2006, uvedl jsem, že nás čeká spousta práce. Netušil jsem, jak relativní slovo „spousta“ může být.

Volby 2006
Mluvil jsem o pomoci při boji za vítězství pravice v trojích volbách. Více jak pět set kandidátů ODS na všech úrovních absolvovalo naše školení. Sjezdili jsme celou republiku, uspořádali školení v Senátu. Většina současných poslanců se zúčastnila našich seminářů pro kandidáty do PS.
   Během zimy a jara jsme představili v Česku unikátní projekt internetového portálu VolebníFakta.cz. Jeho účelem bylo uvádět na pravou míru nepravdivé výroky členů ČSSD. Nejfrekventovanější výroky pocházely od trojice Paroubek – Rath – Sobotka. Server zaznamenal v době před volbami do PS 231.308 unikátních návštěv. Poslední květnový den jej navštívil v průměru jeden nový návštěvník každých 11 sekund. Portál několikrát naplnil články novin a těsně před volbami na něj byl odkaz na devíti tisících různých stránek na internetu.
   Třetí aktivitou projektu Volby 2006 bylo vydání průvodců pravicového kandidáta do Poslanecké sněmovny a na podzim i do obecních zastupitelstev. Průvodce pro budoucí poslance měl přes tři sta stran formátu A4 popsaných analýzami, statistikami a základním argumentářem. Na jeho přípravě jsme spolupracovali s analytičkami z HK ODS.

Máme vysokou školu
„Smekáme před nimi, jak daleko to dotáhli.“ Tak komentoval ředitel Masarykovy dělnické akademie blízké ČSSD Lukáš Jelínek vznik vysoké školy CEVRO Institut. V polovině září CEVRO Institut získal akreditaci na bakalářské studium v oborech Politologie a mezinárodní vztahy a Veřejná správa. Prvního listopadu bylo slavnostně otevřeno nové sídlo CEVRO a CEVRO Institutu v kompletně zrekonstruované Měšťanské besedě v centru Prahy. O týden později nastoupilo prvních více než sto studentů na první přednášku.
   V předchozím odstavci je ukryto i několik dalších událostí. Jednak to, že se CEVRO přestěhovalo z Letné do centra města. A také fakt, že CEVRO a vysoká škola CEVRO Institut zaměstnává již více než dvacet pracovníků. Stěhování se nedočkal náš kolega Jan Morava, který byl v červnu zvolen poslancem.

Samozřejmě, že…
Kromě výše uvedeného se CEVRO věnovalo svým tradičním aktivitám. Ukončili jsme třetí ročník Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie a po letních prázdninách nastoupilo do čtvrtého ročníku 64 nových posluchačů.
   CEVRO Revue vyšlo v deseti řádných číslech. Po volbách do sněmovny vyšlo jedno mimořádné číslo s analýzou výsledků. Současně se nám daří rozšiřovat počet předplatitelů, kteří svým příspěvkem 250,- Kč za rok podporují vydávání časopisu.
   Již zmíněné průvodce kandidátů doplnily i další publikace. Dvěma svazky pokračovala řada Analýzy, vyšly knihy 15 let zahraniční politiky ODS a Plnou Parouback, CEVRO Institut se podílel na vydání knihy Petra Robejška Svět viděný z Řípu.
   Během seminářů, konferencí a školení jsme po České republice najezdili vzdálenost, která se rovná cestě z Prahy do Melbourne a zpět. K tomu je nutné připočíst zahraniční cesty do Maďarska, na Slovensko, do Francie, Litvy, Itálie a tradičně do německého Hamburku.
   Letos poprvé využilo CEVRO volby do Sněmovny k uspořádání týdenního pozorovatelského programu, na který přijeli členové partnerských politických stran z Běloruska, Bosny, Makedonie, Moldávie a Srbska. Cílem projektu byla podpora demokracie v uvedených státech a snaha umožnit zástupcům demokratických sil poznat volební procedury v naší zemi.
   Ač sebevíc chci, víc už do tohoto textu nevměstnám. Přijměte tedy pozvání na webové stránky www.cevro.cz a www.cevroinstitut.cz, kde je vše přehledně uvedeno.

Dlouhodobý cíl založit vysokou školu se v roce 2006 podařilo naplnit. Foto je ze slavnostního otevření Měšťanské besedy, kde škola sídlí.

Dlouhodobý cíl založit vysokou školu se v roce 2006 podařilo naplnit. Foto je ze slavnostního otevření Měšťanské besedy, kde škola sídlí.