Úvodník

07. února 2007 - Petr Sokol
07 Únor

Vážení čtenáři

Právě dostáváte do ruky první letošní číslo CEVROREVUE. Nevstupujeme však pouze do nového roku, ale snad také do nové politické éry.
   Česká republika má konečně vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny. Zvlášť potěšující je navíc skutečnost, že tato vláda má v čele pravicového premiéra a je tvořena středopravou koalicí, v níž nezasedá žádná vysloveně levicová strana. V lednu tohoto roku je tomu přesně devět let, kdy Klausova vláda přepustila místo ve Strakově akademii Tošovského vládě a začalo dlouhé období s pravicí v opozici. Teprve nyní  má nová vláda možnost svou prací napravit všechno špatné, co levicové vlády učinily při omezování svobody a zavádění další a další regulace. Věřme, že se jí to, přes její velmi bolestný zrod a nutnost mnoha kompromisů, bude dařit.
   Jedním z mnoha úkolů nové vlády bude i vytvoření podmínek, které by omezily pravděpodobnost opakování volebních patů v naší zemi. Proto se v našem stěžejním tématu prolíná problematika sestavování vládních koalic a analýzy toho, jak dochází k volebním patům. V úvodním redakčním článku porovnáváme český pat s dalšími příklady v Evropě a hodnotíme vyhlídky nové vlády přežít v úřadě delší dobu. Úvahu na podobné téma pro nás napsal renomovaný brněnský politolog Lubomír Kopeček. Autorem dalšího textu je ředitel českého zastoupení Nadace Konrada Adenauera Stefan Gehrold. Věnuje se v něm (ne)fungování velké koalice v Německu. Počínaje tímto vydáním jsme pro Vás připravili novinku – grafické doplnění tématu každého čísla. Tentokrát Vám předkládáme přehled československých a českých vlád a jejich ­pre­miérů.
   V Zahraniční inspiraci nemůže chybět analýza některého z evropských volebních patů. Tentokrát jsme vybrali Nizozemsko, kde sestavování vlády v mnohém připomíná českou situaci. V Galerii osobností pak najdete vizitku otce konzervativního myšlení Edmunda Burka.

Pěkné čtení!