Ladislav Mrklas přednášel o volebních hrozbách pro svobodu

21. prosince 2006 - Jan Zedník
21 Pro

Na konci října přednášel ředitel CEVRO Ladislav Mrklas na pozvání místních Mladých konzervativců v Jindřichově Hradci a Občanského institutu na semináři Západní společnost ve třetím tisíciletí – výzvy pro svobodu. Ve svém vystoupení se zaměřil na hrozby nejistých volebních výsledků pro svobodu.
   Upozornil na fakt, že v současné Evropě se uskutečnila řada voleb, jejichž výsledek lze nazvat patový. Mezi příčiny tohoto stavu zařadil zejména obavy z bolestivých reforem, pohodlnost a zbabělost Evropanů, posilující polarizaci a nevyhovující volební systémy. Tento stav pak dle jeho názoru vede k přešlapování, vyhýbání se reformám a nárůstu radikalismu, které ohrožují svobodu.
   Ve druhé části přednášky se Ladislav Mrklas zaměřil na situaci v České republice. Mezi hlavní ohrožení svobody zařadil zejména odkládání reformy veřejných financí, pokles důvěry v politiku a nárůst podpory komunistů. Vzápětí ovšem doplnil řadu nadějných momentů, např. vzedmutí vlny odporu vůči politice Jiřího Paroubka, či chování ODS, které mohou přispět k uchování svobody v České republice.
   Kromě Ladislava Mrklase vystoupil na semináři i prorektor CEVRO Institutu Petr Kolář, který se věnoval fungování a legitimitě Evropské unie.
   Ladislav Mrklas v říjnu rovněž přednášel pro žáky gymnázia v Pelhřimově na téma rozdíly české, evropské a americké politiky na počátku 21. století.

Ladislav Mrklas při přednášce v Jindřichově Hradci
Ladislav Mrklas při přednášce v Jindřichově Hradci