Hádanka a kvíz

21. prosince 2006 - redakce
21 Pro

Poznáte známého slovenského politika?

 Hádanka

 

Dokážete správně zařadit náměstky ministrů?

Ministerstvo dopravy                               Eva Bartoňová
Ministerstvo financí                                  Ivo Hlaváč
Ministerstvo informatiky                          Jaroslav Salivar
Ministerstvo kultury                                Jiří Volf
Ministerstvo obrany                                Karel Bláha
Ministerstvo práce a soc. věcí                Marián Hošek
Ministerstvo pro místní rozvoj                 Markéta Hellerová
Ministerstvo průmyslu a obchodu           Martin Barták
Ministerstvo spravedlnosti                     Miroslav Toman
Ministerstvo školství                              Ondřej Jašek
Ministerstvo vnitra                                 Tomáš Pojar
Ministerstvo zahraničních věcí               Václav Petříček
Ministerstvo zdravotnictví                     Vladimír Král
Ministerstvo zemědělství                       Zdeněk Novák
Ministerstvo životního prostředí            Zdeněk Zajíček

 

 Vtip

Vtip
Další obrázky najdete na stránce www.ateo.cz nebo na portálu CEVRO www.volebnifakta.cz

 

Řešení: Hádanka: Ivan Mikloš Kvíz: Ministerstvo dopravy – Ondřej Jašek; Ministerstvo financí – Jiří Volf; Ministerstvo informatiky – Zdeněk Zajíček; Ministerstvo kultury – Zdeněk Novák; Ministerstvo obrany – Martin Barták; Ministerstvo práce a sociálních věcí – Marián Hošek; Ministerstvo pro místní rozvoj – Ivo Hlaváč; Ministerstvo průmyslu a obchodu – Václav Petříček; Ministerstvo spravedlnosti – Vladimír Král; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Eva Bartoňová; Ministerstvo vnitra – Jaroslav Salivar; Ministerstvo zahraničních věcí – Tomáš Pojar; Ministerstvo zdravotnictví – Markéta Hellerová; Ministerstvo zemědělství – Miroslav Toman; Ministerstvo životního prostředí – Karel Bláha Křížovka:…se stane konzervativní den po revoluci.