Akademie v listopadu: Politologie a mezinárodní vztahy

21. prosince 2006 - Zbyněk Klíč
21 Pro

V uplynulých dvou měsících se uskutečnily další dva bloky výuky Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie, která letos pokračuje čtvrtým rokem.

V listopadu politologický a mezinárodně-politický blok
V listopadu se posluchačům představil rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák s přednáškami k politologii a Vít Hloušek z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity s lekcemi k mezinárodních vztahům. Náplní prvního ze zmíněných kurzů byly základy politologie a úvod do teorie demokracie, v rámci bloku mezinárodních vztahů čekaly na akademiky dvě přednášky shrnující vývoj mezinárodních systémů. Stejně jako v předchozím případě i nyní probíhaly přednášky ve dvou skupinách v sídle CEVRO v Měšťanské besedě.

Před Vánoci nadílka ekonomie a politické reklamy
Druhou sobotu v prosinci pak byly na pořadu přednášky z ekonomie a politické reklamy, které obstaralo duo Petr Mach z Centra pro ekonomiku a politiku a Tomáš Klvaňa z New York University. Petr Mach se ve své přednášce věnoval daňové teorii a měnovému vývoji, Tomáš Klvaňa se zaměřil na vztah politiků a médií.
   K dalšímu bloku Akademie se účastníci sejdou druhou lednovou sobotu.

 

Miroslav Novák přednášel základy politologie a teorii demokracie.
Miroslav Novák přednášel základy politologie a teorii demokracie.

Vít Hloušek při přednáškách
Vít Hloušek při přednáškách