Měla by ODS opustit frakci Evropské lidové strany – Evropských demokratů a fungovat v rámci nového euroskeptického klubu?

21. prosince 2006 - redakce
21 Pro

Alexandr VondraAlexandr Vondra
ministr zahraničí

Letošní domluva s britskými konzervativci o odložení rozhodnutí do roku 2009 dává prostor k tomu, abychom pro projekt reformní strany získali příbuzné strany v dalších zemích – ve Švédsku, Dánsku, Polsku, Nizozemí. Jsem pro to, abychom na pravici vytvořili silný subjekt, který bude vyvažovat lidovce, kteří jsou dominováni ně­mec­ko­-fran­c­ouz­ským tandemem. Ale má-li být projekt úspěšný a plnit svůj cíl, potřebujeme, aby nebyl jen gestem, ale silnou skupinou reformě orientovaných stran.

 

Marek StonišMarek Stoniš
šéfredaktor časopisu 51 pro

Vzhledem k tomu, že velká část členů klubu Evropské lidové strany a Evropských demokratů, především z řad německých křesťanských demokratů, oficiálně prosazuje politiku těžko slučitelnou s bytostnými zájmy ČR (například vyšší míru federalizace Evropy apod.), připadá mi tento případný krok ODS jako logický a nijak samoúčelný. Iniciativa britských konzervativců na půdě Evropského parlamentu má podle mého šanci aspoň mírně korigovat dráhu nemotorného politického tankeru, plujícího pod vlajkou Evropské unie. „Odměnou“ za případný přestup europoslanců ODS do budoucího konzervativního klubu bude samozřejmě nové kolo povyku huráevropanů o xenofobní, extremistické a antievropské politice ODS, ale tím bych se v žádném případě nenechal znervóznit. Pokud mě totiž paměť neklame, zastánci této nesuverénní a nesamostatné politiky vůči Bruselu dostali od českých voličů v posledních eurovolbách pořádně na frak.

 

Milan Cabrnoch
poslanec EP

Plně souhlasím s myšlenkou vytvoření nové frakce, tak, jak se na tom dohodli pánové Cameron a Topolánek. Musí to být frakce silná, vytvořená pravicovými, li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní­mi politickými stranami z více členských zemí EU. V takové frakci zaujme ODS jasnější místo a bude mít více příležitostí nejen prezentovat, ale i prosazovat své názory, což se nám v rámci EPP-ED většinou nedařilo.
   Dle mého názoru není pro vznikající frakci nejlepším pojmenováním euroskeptická. Jde nám o reformu stávající EU a rozhodně nejsme skeptičtí, pouze máme jiný názor na poměr mezi pravomocemi předanými EU a ponechanými členským státům.