Pozitiva a negativa vstupu Bulharska a Rumunska do EU

21. prosince 2006 - Oldřich Vlasák
21 Pro

Rozšířeni Evropské unie o dva nové státy Bulharsko a Rumunsko od 1. ledna 2007 znamená pro Českou republiku především rozšíření exportních možností a lepší zapojení do místních investic, to znamená příležitost pro naše investory a obchodníky. Tímto rozšířením se i zvýší počet nových států v Evropské unii a dojde k vyrovnání pozice, a to nejenom v Evropském parlamentu ve vztahu ke starým členským státům Společenství.
   Po přistoupení států do Evropské unie v roce 2004 je to další krok. Unie však ještě zcela nevstřebala poslední desítku zemí a již přijímá jedny z nejchudších států vůbec v Evropě. Rumunsko a Bulharsko představují dohromady zhruba 20 milionů lidí. Jejich hrubý domácí produkt (HDP) si je dost podobný a ve skutečnosti nedosahuje ani jedné třetiny průměru Evropské unie. Nyní to tedy bude vše záležet na dalším vývoji.
   Přístup nových států má svá negativa i pozitiva. Jedná se například o levnou zahraniční pracovní sílu, ovšem těžko se dá odhadnout, kolik Rumunů a Bulharů po Novém roce vycestuje za prací mimo své hranice. Pravda je, že jsou mezi nimi i pracovití lidé různých profesí, kteří zaplní mezery na trhu práce. Jedná se zejména o pohostinství, stavebnictví atd. Díky tomu, že jsme otevřeli i svůj pracovní trh, dá se očekávat větší příliv pracovní síly právě z těchto dvou států. Vzhledem k tomu, že se jedná i o vysokoškolsky vzdělané lidi, může to pro Českou republiku znamenat též přínos, ne jen ohrožení, jak je někdy interpretováno. Všichni tito legální přistěhovalci přispívají do našich daňových systémů sociálního zabezpečení. Přispívat tam musí, protože budou pracovat u nás, ale využívat výhod našeho sociálního systému mohou jen velmi málo. Jedná se tedy o pozitivum pro naši republiku.
   Z negativ, která je třeba sledovat, se jedná o propojení s organizovaným zločinem a nárůst kriminality. Je tedy nutné přijmout určitá opatření, která by těmto trendům čelila a zamezila dalšímu šíření.