Chraňme své děti před komunisty

21. prosince 2006 - Michal Janoušek
21 Pro

Komunisté jsou 17 let po revoluci přesvědčeni, že jejich činy po 2. světové válce si již nikdo nepamatuje a začínají se pokoušet do své strany dostat „mladou krev“.
   Taková snaha je patrná z úst vedoucí odborné sekce pro školství v KSČ(M). Vyjádřila se v tom smyslu, že komunisté chtějí vytvořit vlastní příručky, které by posílaly všem učitelům dějepisu. Zástupci KSČ si totiž myslí, že dějiny, které jsou sepsány v učebnicích, jsou podány jednostranně a odsuzují režim, který zde byl po válce nastolen. To se odvažuje tvrdit naprosto nereformovaná strana pod vedením zarytých komunistů, kteří ještě dnes obdivují Klementa Gottwalda a ani na vteřinu se nepozastavují nad procesem s Miladou Horákovou. Reformovaná strana by se od tohoto 56 let starého případu musela distancovat. Současný předseda KSČM na to pouze řekne, že to bylo dílčím selháním soudu, které se děje i dnes. Chceme dovolit takovýmto lidem, aby učili naše děti podle jejich příruček? Začíná mi připadat, že se komunisté oklepali po 17 letech izolace a začínají se pomalu, ale jistě zapojovat do společenského života a rozhodují znovu o našich životech. Jak je to možné, řeknete si.
   Platí zde jednoduché pravidlo. K tomu, aby ČSSD mohla prosazovat své silně levicové zákony a uvádět do chodu jejich sociální inženýrství, musela mít partnera, se kterým by takovou myšlenku prohlasovala sněmovnou. A tím byl kdo? Lidovci? US-DEU? Středo-pravé strany dávaly od těchto projektů soc. dem. ruce pryč. Jediná alternativa, která se nabízela, byla KSČM. A určitě to komunisté dělali pouze kvůli svému ideologickému přesvědčení? Podle toho, že dostali místa v kontrolních orgánech, jako je například dozorčí rada konsolidační agentury, mi tato věc dodává pocit, že to až tak kvůli přesvědčení nebylo! Sociální demokracii nevděčíme pouze za to, že jsme za osm let její vlády mohli poznat nejčestnější premiéry, kteří zde kdy vládli, ale také tomu, že otevřela komunistům cestu z izolace.
   Položme si otázku: snažíme se v ČR budovat kapitalismus a pěstovat křehkou květinu demokracie, nebo se tu pokoušíme o komunistický převrat č. 2? Pokud se přikláníte k druhé alternativě, pak uznávám, že pro Vás, milí soudruzi, bude zavedení komunistických příruček dějepisu správným řešením.