Rozhovor se Stanislavem Balíkem

21. prosince 2006 - Zbyněk Klíč
21 Pro

Stanislav BalíkV České republice se v uplynulém roce udála řada důležitých událostí – proběhly troje volby s agresivní volební kampaní, široká diskuse nad umístěním americké raketové základny a Česká republika jako sedmnáctá země přijala zákon o registrovaném partnerství – kterou událost Vy považujete i z těch necitovaných za nejdůležitější moment pro budoucí směřování České republiky?
Pro budoucí další relativizaci hodnot vidím jako symbolický mezník přijetí zákona o registrovaném partnerství.

V době prázdninového vyjednávání o vládě se v médiích spekulovalo o možné užší spolupráci konzervativně-liberální ODS a křesťanské KDU-ČSL. Myslíte si, že má tato spolupráce v České republice perspektivu?
O této variantě se mluví v jistých kruzích už od poloviny devadesátých let. Na jednu stranu se domnívám, že by to mohlo být skutečně zajímavé, strategické partnerství, na druhou mám obavu, zda by skutečně došlo ke kýženému synergickému efektu. Oba elektoráty jsou totiž skutečně značně rozdílné.

Volby v roce 2006 přinesly v řadě zemí nástup levicových stran. Přisuzujete to změně hodnotového klimatu v Evropě, či se jedná pouze o pravidelnou změnu vládní ­gar­ni­tury?
Domnívám se, že jde spíše o pravidelnou změnu.

V posledních letech dochází k různým revizím slova „konzervativní“ a obsahem polemik je soulad této ideologie se současným světem. Co Vy si představujete pod pojmem konzervatismus? Jaký by měl být konzervatismus dnešních dní?
Konzervatismus musí hájit jedinečnost člověka a světa. Nikoli skupiny, státu či něčeho podobného. Konzervatismus musí hájit principy, z nichž vyrostla naše civilizace a jimiž se teď tolik opovrhuje: povinnost, odpovědnost, svědomí, pokora...

Ve Spojených státech amerických prohráli republikáni v listopadu kongresové volby, přesto tato země zůstává v mnoha ohledech pro řadu zástupců pravice vzorem a mnozí vnímají rozdíl mezi USA a Evropou především v míře religiozity. Jaký je Váš názor, změní se USA po vítězství demokratů?
Nejsem prognostik, ale politolog, neznám podrobně poslední volební geografii Spojených států, takže neumím odhadnout, nakolik bylo poslední vítězství ovlivněno krátkodobými vlivy a nakolik odrazem silnější proměny společnosti.

Někteří analytici předpovídají v příštích letech pravici poslední šance, jako zdolat ve volbách multikulturní levici. Co je podle Vás současným největším nepřítelem pravicové politiky a na co by se měli zástupci konzervativně-liberálních stran zaměřit v roce 2007?
Jednoznačně už zmíněná relativizace hodnot, na nichž stojí západní civilizace, narůstání moci státu, který se staví do role garanta nejrůznějších smyšlených práv, a konečně oslabování odpovědnosti jednotlivce za svůj život.


Stanislav Balík (* 1978)
• výkonný ředitel Centra pro studium demokracie a kultury
• odborný asistent Katedry politologie FSS MU
• zabývá se komunální politikou, analýzou české politiky a nedemokratickými režimy
• autor řady publikací, monografií a sborníků