Několik nadějí do roku 2007

21. prosince 2006 - Ivan Langer
21 Pro

V České republice i ve světě jsme měli možnost v uplynulém období sledovat řadu významných událostí. Česká republika jako jediná vetovala na Radě ministrů Evropské unie zvýšení spotřební daně z piva, Američané se pravděpodobně rozhodnou umístit v České republice radar k protiraketové základně, soud potrestal rozhodčího za korupci. Tyto tři události jakoby snad byly nadějí do roku následujícího, za ne vždy pohodovým rokem 2006.
   Česká republika již za Vladimíra Špidly vstoupila do Evropské unie se shrbenými zády. Přijali jsme nepříznivá přechodná období, do EU stále více přispíváme než bereme a štosy evropské legislativy jsme přijali ještě horlivěji a „papežštěji“ než po nás chtěli evropští úředníci. Rozhodnutí nepřijmout diktát velkých států a vinařských lobby znamená skutečné hájení pozice České republiky a příslib do budoucna, že se dokážeme stát rovnoprávným členem EU.
   Dlouhou dobu probíhala v České republice debata nad umístěním protiraketové základny na našem území. Obavy a odpor české veřejnosti a části politické reprezentace stály za rozhodnutím Spojených států rozdělit svůj systém protiraketové obrany na dvě části. I tak se ale umístěním radaru stáváme zemí aktivně zodpovídající za bezpečnost v Evropě a činy se tak přihlašujeme k idejím Severoatlantické aliance, na kterých naše civilizace stojí.
   Potrestání rozhodčího za prokázanou korupci je pak symbolem zápasu, který česká společnost celý rok bojovala. Žel nejen na sportovní úrovni. Přestože v uplynulých dnech zveřejněný žebříček vnímání korupce posunul naši zemi o příčku nahoru, stále zůstává tato nemoc hlavním a dlouhodobým problémem České republiky. Ale i drobná vítězství mají svoji cenu.
   Právě předestřený výčet je pouze, byť z několika pohledů, důležitým zlomkem všeho, co se u nás i ve světě v uplynulém roce událo. Souhrnem událostí, které nám mohou dát naději, že i když vše nebylo růžové, stále ještě existují možnosti, jak věci nasměrovat lepší cestou. Nesmíme zapomínat na to, že politika i život je výtvor náš. Proto i rok 2007 je v našich rukou. Pojďme do něj společně.