Vysoká škola CEVRO Institut začíná…

22. listopadu 2006 - Petr Kolář
22 List

Na vysoké škole CEVRO Institut vrcholí práce spojené se zahájením prvního akademického roku. Po udělení akreditace dvou studijních programů – Právní specializace a Politologie – a státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola ministerstvem školství následovala kolaudace budovy školy, která se nachází v lukrativní části centra Prahy – na adrese Jungmannova 17.
   Správní rada jmenovala tři hlavní představitele školy – do funkce rektora Prof. Dr. Miroslava Nováka, do funkce prorektora PhDr. Petra Koláře, Ph.D a do funkce ředitelky školy JUDr. Markétu Štalmachovou. Následovalo ustavení kateder, do jejichž čela byli rektorem jmenováni významní představitelé akademického života. Prostřednictvím dnů otevřených dveří i krátké, ovšem cílené reklamní kampaně se ke studiu přihlásilo prvních sedmdesát studentů, kteří právě v těchto dnech zahajují své řádné studium.
   Ve středu 1. listopadu proběhlo slavnostní zahájení činnosti vysoké školy CEVRO Institut, které uvedl předseda její správní rady MUDr. Ivan Langer. S krátkými projevy vystoupili předseda Senátu Parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka a předseda vlády ČR Ing. Mirek Topolánek. Slavnosti se zúčastnila řada významných osobností veřejného a akademického života.
   I když výuka v tomto akademickém roce se již rozběhla, je přesto možné se ještě do konce listopadu ke studiu přihlásit. V případě Vašeho zájmu kontaktujte studijní oddělení vysoké školy na adrese: studium@vsci.cz. Veškeré informace také naleznete na www.vsci.cz.

Jedním z řečníků byl i garant studijního programu Právní specializace Prof. Dušan Hendrych.
Jedním z řečníků byl i garant studijního programu Právní specializace Prof. Dušan Hendrych.


Předseda správní rady CEVRO Institutu Ivan Langer při úvodním projevu
Předseda správní rady CEVRO Institutu Ivan Langer při úvodním projevu


Zahájení se zúčastnili významní představitelé české politické scény. Zleva: Petr Jan Kalaš, Ivan Langer, Přemysl Sobotka a Mirek Topolánek.
Zahájení se zúčastnili významní představitelé české politické scény. Zleva: Petr Jan Kalaš, Ivan Langer, Přemysl Sobotka a Mirek Topolánek.


Po skončení oficiálního programu byl čas i na diskusi. Na snímku rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák a ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.
Po skončení oficiálního programu byl čas i na diskusi. Na snímku rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák a ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš.