Čtvrtý ročník Akademie zahájen

22. listopadu 2006 - Jiří Kozák
22 List

Druhý říjnový víkend se v nových prostorách CEVRO v budově bývalé Měšťanské besedy v Jungmannově ulici uskutečnil první přednáškový blok čtvrtého ročníku Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie, jednoročního mezioborového studia politologie, mezinárodních vztahů, práva, ekonomie, politického marketingu a komunikace a veřejné prezentace. Tradičně se akademie koná za podpory Nadace Konrada Adeauera.

Studenty přivítal předseda CEVRO
Na úvod přivítal téměř sedmdesát studentů předseda CEVRO a ministr vnitra Ivan Langer. Poté již mohly začít přednášky komunikace a veřejné prezentace a politického marketingu v podání Jiřího Frgala a Hany Svobodové, resp. Marka Buchty. Posluchači se dozvěděli základní pravidla úspěšné komunikace a získali poznatky z technik politické reklamy a politických výzkumů. Dvě skupiny, do kterých byli posluchači rozděleni, si pak po obědě kurzy vyměnily.
   V neděli čekal na akademiky pouze dopolední blok, pro jednu skupinu znamenal pokračování kurzu komunikace a veřejné prezentace, pro druhou pak úvod do studia práva v podání docentky Aleny Mackové z Právnické fakulty UK Praha. Ta ve svých přednáškách nastínila základy studia práva, základy soukromého práva a systém českého soudnictví.

Druhý blok přinesl politologii a mezinárodní vztahy
Další blok přednášek se uskutečnil v sobotu 11. listopadu a zahrnoval přednášky z politologie v podání profesora politologie a rektora CEVRO Institutu Miroslava Nováka, který se věnoval základům této disciplíny, a mezinárodních vztahů v režii Víta Hlouška z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, jenž se zaměřil na vývoj světového uspořádání.
   V letošním roce čeká na akademiky ještě jeden přednáškový blok a to opět druhou prosincovou sobotu, kdy se jim bude věnovat Tomáš Klvaňa z Newyorské univerzity s přednáškami ke vztahu politiků a novinářů a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach, který bude hovořit o daních a historii peněz.


Předseda CEVRO Ivan Langer při zahájení čtvrtého ročníku LKA.
Předseda CEVRO Ivan Langer při zahájení čtvrtého ročníku LKA.

 

Kurz komunikace a veřejné prezentace přinesl i nácvik praktických dovedností.
Kurz komunikace a veřejné prezentace přinesl i nácvik praktických dovedností.