ČEZ: opět v rukou povolební koalice?

22. listopadu 2006 - Petr Hlinomaz
22 List

Povolební vývoj prošel od červnových parlamentních voleb klikatou cestou a kus cesty ho ještě čeká. Pro akcionáře společnosti ČEZ to byla a je příležitost poznat více názory jednotlivých politických stran, které mohu mít dopad na vývoj společnosti ČEZ, včetně privatizace státního podílu ČEZ.

Je příznačné, že tak, jako se v různých okamžicích měnily výhledy na politické uspořádání po parlamentních volbách, měnil se i možný scénář a pravděpodobné nastavení vnějších podmínek, ve kterých by měla společnost ČEZ dále působit. Pro ty, kteří byli pravidelnými svědky povolebního vývoje, nebude tedy možná překvapením, že „žádný“ scénář nemusí být předem vyloučen, a i když například došlo ke konsensu v otázce státního rozpočtu na rok 2007, kde byl ČEZ a privatizace státního podílu jedním z předních témat a turbulence způsobené odchodem sociálně demokratického poslance Michala Pohanky z řad ČSSD, a tím i narušení doposud „kamenné“ statistiky v poslanecké sněmovně (přes deklaraci o hlasování podle propozic ČSSD), oživují i takové úvahy, které panovaly „bezprostředně“ po volbách.
   Vraťme se na chvíli o čtyři měsíce zpět a připomeňme si situaci z doby koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL a SZ, kdy úvahy na toto téma měly následující podobu:
   „S podpisem koaliční smlouvy ODS, KDU-ČSL a SZ se v tisku objevily úvahy o dopadech vlády na vstup do EU, na ekonomiku ČR, finanční trhy atd.
   Svébytnou oblastí je pak úvaha dopadů na společnost ČEZ v příštích 4 letech. Zde se pozornost soustředila na 3 body:

1/ zachování těžebních limitů,
2/ možné odmítnutí jaderné energie,
3/ nestabilita současné koalice.

Připojme k těmto tématům ještě alespoň jedno, a to:
4/ možnou privatizaci společnosti.

   Toto téma může být protiváhou negativ, která jsou spojována se zachováním těžebních limitů a případným odmítnutím jádra.
   Privatizace není samostatně zmíněna v koaliční smlouvě, jako tomu je v případě těžebních limitů a jaderné energie, přesto lze spekulovat o dvou otázkách:
a/ privatizace společnosti ČEZ by měla být průchodná v rámci vlády koalice ODS, KDU-ČSL a SZ,
b/ privatizace společnosti by mohla být v zájmu jakékoliv koalice…

Stručně k bodu a/:
• privatizace ČEZ má logiku v rámci koaliční smlouvy. Pokud by koalice chtěla maximalizovat závazky koaliční smlouvy v bodě 4 „Zdravé finance“, zejména snižování deficitu veřejných rozpočtů, snižování celkové daňové zátěže atd., bude potřebovat finanční prostředky a jednorázový příjem z privatizace by mohl být startovací položkou do důchodového či zdravotního systému,
• v předvolebních textech měly ODS i SZ pozitivní postoj k privatizaci, ať již k prodeji celé majetkové účasti, či jenom její části.

Stručně k bodu b/:
• privatizace ČEZ může být také průsečíkem velké koalice ODS, ČSSD. Motiv potřeby finančních zdrojů při snaze snížit celkovou daňovou zátěž (deklarovanou oběma stranami) zůstává,
• je to i přípustná možnost pro variantu menšinové vlády ODS možná výměnou za některé ústupky ČSSD v daňové oblasti.

   Poznámka závěrem: K míře negativních dopadů na ČEZ, spojených se zachováním těžebních limitů a odmítnutím jaderné energie, je vhodné říci, že v tomto okamžiku je velmi obtížné ji kvantifikovat, protože:
• samotná koaliční smlouva obsahuje vnitřní rozpory spojené mezi těmito kroky a snižováním deficitu veřejných rozpočtů, daňové zátěže atd.,
• samotná SZ není vnitřně jednotná v otázce jaderné energie,
• dokud bude předsedou SZ Martin Bursík, lze mít za to, že SZ bude mít blízko k pragmatismu,
• pokud stát bude chtít prodávat i „jen“ část státního podílu v ČEZ (a jednou bude), neměl by cenu zmíněnými kroky snižovat. Vůči investorům by pak bylo vhodné dodržet „správné“ pořadí událostí, tj. nastavení a garance vnějších podmínek pro spol. ČEZ a pak prodej akcií.“

   Tolik čtyři měsíce staré úvahy a ponechme na posouzení samotných čtenářů, nakolik lze některé považovat opět za pravděpodobné.
   Upozornění: Byť bylo snahou vycházet z  faktických podkladů státních institucí, politických stran, informací spol. ČEZ a pod., samotné úvahy mají spekulativní povahu.

(Zdroj: www.ihned.cz, www.ipoint.cz, text koaliční smlouvy – www.ods.cz)