Úvodník

22. listopadu 2006 - Petr Sokol
22 List

Vážení čtenáři
Nové dvojčíslo CEVROREVUE obsahuje dvě stěžejní témata. V úvodní části jsme se zaměřili na ­eko­nomickou problematiku a věnujeme se státnímu rozpočtu, zavedení eura v ČR a také aktuální otázce privatizace státního podniku ČEZ. V rozhovoru nám odpovídala profesorka makroekonomie Christiana Kliková.
   Speciální volební příloha, kterou naleznete uprostřed čísla, shrnuje výsledky říjnových senátních a komunálních voleb a přináší jejich podrobné analýzy. Výsledky voleb i povolebního vyjednávání Vám přiblížíme také v podobě srovnávacích map a souhrnné tabulky radničních koalic ve všech okresních a statutárních městech.
   V Politické reklamě se podíváme do Rakouska. V rubrice Galerie osobností představujeme nového švédského premiéra Fredrika Reinfeldta, který dokázal po dlouhých letech zlomit levicovou nadvládu v této skandinávské zemi. V Zahraniční inspiraci přinášíme článek o povolební situaci v nejmladší evropské zemi – Černé Hoře. Příspěvek pro nás napsal známý odborník na Balkán Matyáš Zrno.
   V nepolitickém dotazníku se tentokrát představuje poslankyně Helena Mallotová. Test prověří Vaše znalosti českých státních a vládních institucí a v kvízu si ověříte své vědomosti o politické filozofii a ideologii.
   Na počátku listopadu byl slavnostně zahájen první akademický rok na soukromé vysoké škole, která nese název CEVRO Institut a jejímž zakladatelem je CEVRO – Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie. Informace o tomto významném projektu naleznete samozřejmě také uvnitř tohoto čísla v rubrice „O CEVRO“.
   Věřím, že aktuální dvojčíslo CEVROREVUE osloví své pravidelné i nové čtenáře, jejichž hodnocení a podněty rádi přivítáme.