Hádanka a kvíz

13. října 2006 - redakce
13 Řij

Poznáte jednoho z ministrů Topolánkovy vlády?

 Hádanka

 

Znáte dobře historii ODS? Přiřaďte rok k jednotlivým událostem.

1. ideová konference                                                       1995
integrace ODS a KDS                                                        1991
kandidát ODS V. Klaus prezidentem ČR                            1997
Mirek Topolánek předsedou                                              1998
nejlepší výsledek v parlam.volbách (v %)                        2000
opoziční smlouva                                                               2002
sarajevský atentát                                                           1992
toleranční patent                                                              2006
ustavení funkce hl. manažera (Kongres r. …)                  1996
vstup do EDU                                                                    1999
vstup do IDU                                                                    1993
vznik prvních region. sdružení                                          2003
založení ODS                                                                    2001

 

Vtip

 Vtip

Další obrázky najdete na internetovém portálu CEVRO www.VolebniFakta.cz
Autor: Jiří Ďuriš


Řešení:
Hádanka: Alexandr Vondra Kvíz: 1. ideová konference – 1999; integrace ODS a KDS – 1995; kandidát ODS V. Klaus prezidentem ČR – 2003; Mirek Topolánek předsedou – 2002; nejlepší výsledek v parlamentních volbách (v %) – 2006; opoziční smlouva – 1998; sarajevský atentát – 1997; toleranční patent – 2000; ustavení funkce hlavního manažera (Kongres r. …) – 1996; vstup do EDU – 1992; vstup do IDU – 2001; vznik prvních regionálních sdružení – 1993; založení ODS – 1991