Vědomostní test

13. října 2006 - redakce
13 Řij

1/ Kolik vlád vládlo v České republice od roku 1993 do nástupu vlády Mirka Topolánka (včetně vlády vzešlé z voleb v r. 1992)?
a)             6
b)             7
c)             8


2/
Kdo by první československým premiérem?
a)             Karel Kramář
b)             Edvard Beneš
c)             Vlastimil Tusar


3/ V období První československé republiky fungoval nadústavní orgán politických stran, který se velkou měrou podílel na fungování tehdejších vlád. Jak se tento institut jmenoval?
a)             Trojka
b)             Čtyřka
c)             Pětka


4/ V jakém období vládla první úřednická vláda Jana Černého?
a)             1920–1921
b)             1925–1926
c)             1929–1930


5/ Jak se jmenovala první československá vláda po sametové revoluci?
a)             vláda národního souznění
b)             vláda národního porozumění
c)             vláda československého porozumění


6/ Kolik funkčních období stál v čele vlády Edvard Beneš?
a)             ani jednou
b)            1×
c)             2×


7/ Kdo byl premiérem socialistického vlády Československa v době tzv. Pražského jara (1968)?
a)             Alexander Dubček
b)             Jozef Lenárt
c)             Oldřich Černík


8/ V roce 1926 vznikla v Československu vláda, která vylučovala levicové strany. Jaké má tato vláda přízvisko?
a)             panská
b)             nesocialistická
c)             všepravicová


9/ Do kolika dní od svého jmenování musí v současnosti předstoupit vláda před Poslaneckou sněmovnu se žádostí o vylovení důvěry?
a)             30 dnů
b)             60 dnů
c)             90 dnů


10/ V době Předlitavska začala v roce 1879 vládnout vláda, opírající se o české, polské a rakouské pravicové strany. Jak se této vládě říkalo?
a)             železný pravicový kruh
b)             železný kruh pravice
c)             železná pravicová koalice

11/ Kolik ministrů měla vláda Jiřího Paroubka?a)             15
b)             16
c)             17


12/Ve kterém evropském městě byla v září 1918 ustavena prozatímní československá vláda pod vedením T. G. Masaryka?
a)             Paříž
b)             Londýn
c)             Řím


13/ Jak se jmenuje objekt, v němž sídlí Úřad vlády?
a)             Strakův dům
b)             Strakova akademie
c)             Strakova vila


14/ Jaký název dostalo exilové státní uspořádání, fungující v letech 1939 až 1945?
a)             Prozatímní státní zřízení ČSR
b)             Prozatímní Československá republika
c)             Přechodné státní zřízení ČSR


15/ Jaká většina je třeba k přijetí usnesení vlády?
a)             nadpoloviční
b)             dvoutřetinová
c)             tříčtvrtinová


16/ Jaký post nejčastěji zastával ve vládách známý liberální ekonom Karel Engliš?
a)             ministr průmyslu, obchodu a živností
b)             ministr zemědělství
c)             ministr financí


17/ Které ze současných ministerstev nebylo ve struktuře vlády v období první republiky?
a)             ministerstvo zemědělství
b)             ministerstvo spravedlnosti
c)             ministerstvo kultury


18/V letech 1919–1920 vládla v Československu dvakrát tzv. rudozelená vláda. Které strany zahrnovala?
a)             sociální demokracii, agrárníky a komunisty
b)             sociální demokracii, národní socialisty a agrárníky
c)             národní socialisty, agrárníky a komunisty


19/ Ve kterém roce bylo zrušeno polistopadové ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci?
a)             1995
b)             1996
c)             1997


20/ Jak se před rokem 1993 jmenovalo pozdější ministerstvo zahraničí?
a)             ministerstvo mezinárodních vztahů
b)             ministerstvo diplomacie
c)             ministerstvo vnějších vztahů

 

Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/c, 4/a, 5/b, 6/b, 7/c, 8/a, 9/a, 10/b, 11/c, 12/a, 13/b, 14/a, 15/a, 16/c, 17/c, 18/b, 19/b, 20/a

 
Stupnice správných odpovědí:¨
0–7/ Vy byste měli zabrousit do historických učebnic…
8–14/ Máte dobré znalosti české politické historie a informace z historických dokumentů Vás nezaskočí.
15–20/ Vy máte historii evidentně v malíčku. Test jste zvládl bravurně!