CEVRO v médiích v červenci a srpnu

13. října 2006 - Zbyněk Klíč
13 Řij

   Ani dva prázdninové měsíce nebyly v českých tištěných a elektronických médiích chudé na příspěvky informující o činnosti CEVRO. Kromě toho pracovníci CEVRO publikovali několik autorských článků.
   Celkem třikrát se objevili na televizních obrazovkách v pořadu České televize Dobré ráno politologové CEVRO Ladislav Mrklas a Petr Sokol. Petr Sokol v červnu komentoval předvolební situaci, dvakrát v povolební době se pak k volebním výsledkům a probíhajícím jednáním vyjadřoval ředitel CEVRO Ladislav Mrklas. Ten komentoval povolební pat rovněž pro deník Právo ze 14. července, kde uvedl, že v době prázdnin ještě nelze hovořit o krizi, jelikož řada lidí politiku vůbec nesleduje, problém by ovšem nastal, přerostla-li by jednání horizont prázdnin. Ředitel CEVRO byl rovněž hostem Studia Stop Českého rozhlasu 6 z 27. července 2006. Komentoval v něm bilanci vládnutí ČSSD. Kritizoval pouze krátkodobý horizont vládních opatření, který však nebyl doplněn dlouhodobými opatřeními a zároveň upozornil na nutnost nižšího zdanění. V závěrečné části svého rozhovoru uvedl tři největší chyby vládnutí socialistů: korupce a klientelismus, zpupnost a vulgarita některých ministrů a sledování teze „po nás potopa“.
   Česká média se ovšem nezaměřovala pouze na dva shora jmenované zástupce CEVRO. Třetí politolog CEVRO – Petr Kolář – vystoupil 19. července na konferenci eStat, kde hovořil o možnostech ustavení úřednické vlády. Ve svém příspěvku citoval tři klasiky parlamentarismu a snažil se poukázat na nutnost silného mandátu vlády, postaveného na důvěře parlamentu. V závěru pak uvedl, že koncept úřednické vlády sice není v rozporu s pozitivněprávní teorií, ale odporuje duchu parlamentarismu, na kterém je naše republika postavena. Informaci o konferenci publikoval server ČT 24.
   V průběhu prázdnin rovněž média publikovala řadu autorských článků CEVRO. Jako první se v Mladé frontě DNES z 10. července objevil komentář spolupracovníka CEVRO Petra Robejška, který pro vyřešení povolebního patu navrhuje zapojení komunistů do vlády vedené ODS. Došlo by tím k integraci KSČM a ČSSD a Česká republika by se navíc vyhnula hrozbě vlády dvou levicových stran. Další dva červencové články publikoval výkonný redaktor CEVRO Revue Zbyněk Klíč. Nejprve server virtually.cz uveřejnil jeho dřívější text z CEVRO Revue „Jaké voliče mají jednotlivé strany“, 27. července pak Hospodářské noviny publikovaly jeho úvahu nad možnou spoluprácí či integrací ODS a KDU­-ČSL, k níž se autor ve svém textu přikláněl. Stejný text pak o měsíc později umístil na své stránky server Neviditelný pes. Na stejném portálu pak tentýž autor publikoval komentář k vyhazovu moderátora Borka z pořadu Události, komentáře. V srpnu rovněž publikoval týdeník Reflex ve svém 32. čísle rozhovor s politologem CEVRO Petrem Sokolem, který se zde vyjadřoval k možné změně volebního systému v České republice, přičemž se přimlouval za bonus pro vítěze, aplikovaný v současnosti v Itálii.