Začátek reforem ve zdravotnictví

13. října 2006 - Jozef Kochan
13 Řij

   Po nástupu ministra Tomáše Julínka se volební program ODS v oblasti zdravotnictví začíná naplňovat. V první řadě se jedná o zavedení ročního limitu na doplatky na léky. Toto opatření by se týkalo zejména chronicky nemocných pacientů, kteří užívají drahé léky. Uvažuje se o hranici tří tisíc korun, pokud by celkové platby chronicky nemocných pacientů překročily za rok tuto mez, měli by nemocní další léky zdarma.
   Další zásadní změny by se měly týkat zákona o neziskových státních zdravotnických zařízeních, kde je několik legislativních nedostatků, zejména rozpory s jinými právními předpisy. Například se zákoníkem práce či odměňováním zaměstnanců. Tento zákon by měl být odložen na rok 2008.
   Dojde k novelizaci zdravotních vyhlášek o rámcových smlouvách o poskytování zdravotní péče a úhradové vyhlášky. Měl by být také zřízen úřad dozoru a kontroly nad pojišťovnami.
   Občané budou mít možnost se připojistit nebo si připlatit za nadstandardní péči. Jistě zajímavé budou bonusy za zdravý životní styl a zřízení osobních účtů v pojišťovnách, pacienti se budou moci informovat o kvalitě a ceně léčby.
   Zajištění čerpání fondů do zdravotnictví z Evropské unie je jistě jeden z nejdůležitějších úkolů nové vlády. Zatím totiž Česká republika žádné prostředky nečerpala, narozdíl od Portugalska, které již z evropských peněz získalo osmnáct milionů euro.
   Cílem výše zmíněných reforem je nejen stabilizace financí v tomto rezortu, ale zejména dostupnost kvalitní zdravotní péče tak, aby byli spokojení pacienti i zdravotníci.