Rovná daň - principy a otázky

26. února 2004 - CEVRO News
26 Únor

Překlad originálního textu daňových odborníků z kanadského Frazerova institutu.

autor překladu: Petr Mach

editor: Viktor Najmon

Rok vydání: 2001