Margaret Thatcherová a Ronald Reagan – politici svobody

26. února 2004 - CEVRO News
26 Únor

Sborník přinášející texty o vybraných aspektech ideového a politického dědictví dvou velkých postav světové pravice. 

Autoři: Hynek Fajmon, Roman Joch

Editor: Ladislav Mrklas

Rok vydání: 2002

PUBLIKACE JE ROZEBRANÁ